گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللینام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه