گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

فرشته رحیمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مدیر بخش نانوبیوتکنولوژی
 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جان فدا بهدخت بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد
بهدخت جان فدا بررسی و مقایسه‌ی عملکرد ریزسازواره‌های قابل استفاده در زیست‌حسگر ترکیبات گوگردی کارشناسی ارشد دانلود 1391/07/29
مجید جعفری هرستانی انکپسوله کردن پروتئین و پپتید مدل در نانومیسلهای ،PEG PLGA-PEG-،PEG-PLGA-PEG ،PEG-PLGA،PLGA ،PLGAو ، SDSو لیپوزوم با استفاده ازشبیه سازی دینامیک ملکولی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
هادی داودی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/09
طاهری رمضانعلی Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of
رمضانعلی طاهری Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of دکتری دانلود 1395/07/26
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
محبوبه نادری بلداجی طراحی آپتاسنسور یون پتاسیم با استفاده از خاصیت پلاسمون سطحی نانوذرات طلا کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/21
داودی هادی بررسی انواع تخلخل روی بستر سیلیکن متخلخل برای بهینه‌سازی اندازه‌گیری استئوکلسین کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روشهای آنالیز ریز زیست ساختارها 8302034 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ریاضیات پایه مهندسی 8302192 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
فیزیک پایه 8302325 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
بیوشیمی - فیزیک 8302166 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
اصول نانوفناوری 8302104 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 5 نتیجه