گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

یونس نوراللهی

یونس نوراللهی

یونس نوراللهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61116904
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پویایی آرمان بررسی عددی اثر تلاطم توربین های بادی بر همدیگر با روش CFD برای تعیین چینش مناسب با در نظر گرفتن اثر تغییرات جهت وزش باد کارشناسی ارشد
علی محمدی آرمان تدوین اطلس و مدل¬سازی عرضه انرژی در استان کردستان با تکیه بر حداکثرسازی استفاده از منابع انرژی¬های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
احمدی اسماعیل مدیریت بهینه انرژی نانوگرید هوشمند خانگی به همراه منابع انرژی تجدید پذیر و سیستم ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
عباسی پرویز شبیه سازی عددی و بهینه سازی بازده پمپ گریز از مرکز مورد استفاده در نیروگاه های برق ابی جهت کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی کارشناسی ارشد
سلیمانی حدیث Land Suitability Assessment and Environmental Impact Assessment of Combined Cycle Power Plant. (Case Study: Combined Cycle Power Plant Gilan-e Gharb) کارشناسی ارشد
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
نره ای حمید ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد
غلامی ارجنکی حمیدرضا تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد
پوریا رامین طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد
جوادزاده زهرا انتخاب بهینه مکان‏های مناسب دفع زائدات صنعتی با رویکرد کاهش مخاطرات آب های زیرزمینی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان کارشناسی ارشد
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
پیرو ستاره امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد
موسوی سید محمد مهدی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد
لک کمری مجتبی Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد
کیاورز مقدم مجید ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
جوکار محمد علی پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد
فیروزی مریم تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی کارشناسی ارشد
وحیدراد نگار Heating Energy Systems Modeling at Qazvin City by Replacing Natural Gas with Renewable Energy Resources کارشناسی ارشد
فارابی اصل هادی مدل¬سازی عددی و آنالیز اقتصادی و زیست¬محیطی پمپ¬حرارتی زمین گرمایی برای مصارف گرمایش و سرمایش ساختمانی کارشناسی ارشد
فاضلی هادی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/22 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
سمینار 8301012 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
نگارش متون فنی 8301036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
انرژی بادی 8301097 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/24 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
انرژی و محیط زیست 8301125 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/14 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
پتانسیل سنجی منابع انرژیهای تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/26 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 9 نتیجه
از 1