گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر یونس نوراللهی

دکتر یونس نوراللهی

دکتر یونس نوراللهی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 61116904
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اسماعیل احمدی مدیریت بهینه انرژی نانوگرید هوشمند خانگی به همراه منابع انرژی تجدید پذیر و سیستم ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/13
پویایی آرمان بررسی عددی اثر تلاطم توربین های بادی بر همدیگر با روش CFD برای تعیین چینش مناسب با در نظر گرفتن اثر تغییرات جهت وزش باد کارشناسی ارشد
علی محمدی آرمان تدوین اطلس و مدل¬سازی عرضه انرژی در استان کردستان با تکیه بر حداکثرسازی استفاده از منابع انرژی¬های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد
هدیه اسکندریون Design, Manufacture and Evaluation of a Laboratory Scale Hydrodynamic Screw with Clean Nature Approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
احمدی اسماعیل مدیریت بهینه انرژی نانوگرید هوشمند خانگی به همراه منابع انرژی تجدید پذیر و سیستم ذخیره سازی انرژی کارشناسی ارشد
کاوه بخرد مدلسازی و تامین انرژی پایدار سیستم های ارتباطی سازمان آتش نشانی تهران در زمان بحران با ملاحظات زیست محیطی دانلود 1396/06/15
کاوه بخرد مدلسازی و تامین انرژی پایدار سیستم های ارتباطی سازمان آتش نشانی تهران در زمان بحران با ملاحظات زیست محیطی دانلود 1396/06/15
کاوه بخرد مدلسازی و تامین انرژی پایدار سیستم های ارتباطی سازمان آتش نشانی تهران در زمان بحران با ملاحظات زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
پدرام بیگدلو مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/24
بیگدلو پدرام مدلسازی عددی و ارزیابی فنّی و اقتصادی پمپ حرارتی زمین-گرمایی برای تأمین انرژی مورد نیاز گلخانه های کشاورزی کارشناسی ارشد
ستاره پیرو امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد دانلود 94/6/31
عباسی پرویز شبیه سازی عددی و بهینه سازی بازده پمپ گریز از مرکز مورد استفاده در نیروگاه های برق ابی جهت کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی کارشناسی ارشد
آرمان پویایی بررسی عددی اثر تلاطم توربین های بادی بر همدیگر با روش CFD برای تعیین چینش مناسب با در نظر گرفتن اثر تغییرات جهت وزش باد کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
رامین پوریا طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/28
سلمان تقی پور طراحی آب شیرین کن با استفاده از انرژی حرارتی چاه های نفتی رها شده(انرژی زمین گرمایی) دانلود 1395/11/16
سلمان تقی پور طراحی آب شیرین کن با استفاده از انرژی حرارتی چاه های نفتی رها شده(انرژی زمین گرمایی) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
سلمان تقی پور طراحی آب شیرین کن با استفاده از انرژی حرارتی چاه های نفتی رها شده(انرژی زمین گرمایی) دانلود 1395/11/16
زهرا جوادزاده انتخاب بهینه مکان‏های مناسب دفع زائدات صنعتی با رویکرد کاهش مخاطرات آب های زیرزمینی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/29
محمد علی جوکار پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/10/28
سلیمانی حدیث Land Suitability Assessment and Environmental Impact Assessment of Combined Cycle Power Plant. (Case Study: Combined Cycle Power Plant Gilan-e Gharb) کارشناسی ارشد
حسینی حسین بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد
حسین حسینی بهینه سازی توابع اقتصادی و انرژی توربین بادی کوچک(لنزدار وبدون لنز) مبتنی بر الگوریتم NSGA II کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
نره ای حمید ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد
غلامی ارجنکی حمیدرضا تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد
سیدحمید دلبری Aerodynamic Noise Reduction of A 600 KW NREL CART Wind Turbine Using Blade Tip Profile Modification and Assessment of Environmental Effects of Noise Emission دانلود 1396/04/14
سیدحمید دلبری Aerodynamic Noise Reduction of A 600 KW NREL CART Wind Turbine Using Blade Tip Profile Modification and Assessment of Environmental Effects of Noise Emission دانلود 1396/04/14
پوریا رامین طراحی بهینه برای زنجیره تامین اتانول در استان اردبیل کارشناسی ارشد
زهرا رسولی Preparation of Concept Model and Critera To Make Geothermal Energy Atlas of Afghanistan دانلود 1396/05/18
زهرا رسولی Preparation of Concept Model and Critera To Make Geothermal Energy Atlas of Afghanistan دانلود 1396/05/18
زهرا رسولی Preparation of Concept Model and Critera To Make Geothermal Energy Atlas of Afghanistan کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/18
سهیل رومی تامین انرژی پایدار شهری با انرژی زمین گرمایی به جای گاز طبیعی (مطالعه موردی: شهرستان مشکین شهر) کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
جوادزاده زهرا انتخاب بهینه مکان‏های مناسب دفع زائدات صنعتی با رویکرد کاهش مخاطرات آب های زیرزمینی در منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان کارشناسی ارشد
قنبری ساسان شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد
پیرو ستاره امکان سنجی و ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست نیروگاه سیکل ترکیبی 500 مگاواتی ماکو کارشناسی ارشد
موسوی سید محمد مهدی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد
حدیث سلیمانی Land Suitability Assessment and Environmental Impact Assessment of Combined Cycle Power Plant. (Case Study: Combined Cycle Power Plant Gilan-e Gharb) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
پرویز عباسی شبیه سازی عددی و بهینه سازی بازده پمپ گریز از مرکز مورد استفاده در نیروگاه های برق ابی جهت کاهش هزینه های اقتصادی و زیست محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
آرمین علیقلیان برنامه ریزی کوتاه مدت اتفاقی ریز شبکه ی صنعتی، با حضور منابع انرژی تجدیدپذیر و خودرو های برقی در شبکه ی هوشمند کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
آرمان علی محمدی تدوین اطلس و مدل¬سازی عرضه انرژی در استان کردستان با تکیه بر حداکثرسازی استفاده از منابع انرژی¬های تجدیدپذیر کارشناسی ارشد دانلود 1393/05/20
حمیدرضا غلامی ارجنکی تعیین عوامل موثر و روش تلفیق مناسب در تهیه اطلس پمپ حرارتی زمین گرمایی در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
هادی فارابی اصل مدل¬سازی عددی و آنالیز اقتصادی و زیست¬محیطی پمپ¬حرارتی زمین گرمایی برای مصارف گرمایش و سرمایش ساختمانی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/20
هادی فاضلی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مریم فیروزی تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی دانلود 1395/07/03
مریم فیروزی تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی دانلود 1395/07/03
ساسان قنبری شبیه سازی توربین بادی Shrouded با مقاطع متغیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/28
مجید کیاورز مقدم ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری دانلود 1392/10/22
مجتبی لک کمری Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
لک کمری مجتبی Process design and optimum assesment via hydrolysis reactor simulation in bioethanol production from lignocellolosic materials کارشناسی ارشد
کیاورز مقدم مجید ارائه یک روش اکتشاف منابع زمین گرمایی بر مبنای داده های سنجش از دور و ادغام آن با داده های علوم زمین دکتری
علی محمدی Analysis of Water Footprint index and its role in Sustainable Development for Tehran city دانلود 1396/06/05
علی محمدی Analysis of Water Footprint index and its role in Sustainable Development for Tehran city دانلود 1396/06/05
علی محمدی Analysis of Water Footprint index and its role in Sustainable Development for Tehran city کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/05
محمد محمدی مدل‌سازی فازی عدم قطعیت های مؤثر در مدیریت بهینه هاب های انرژی در حضور منابع تجدید پذیر کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
جوکار محمد علی پیش بینی سرعت باد با استفاده از شبکه های عصبی برای طراحی بهینه مزارع بادی کارشناسی ارشد
صدرا محمودی Study of water resources, vegetation and ecological potential of Sen-Sen region in Kashan with emphasis on ghanat کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
سیامک مرادی مکانیابی نیروگاه‌های بادی با تاکید بر شاخص‏های الکتریکی و محیط زیست در استان کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/14
سیدمصطفی مرتضوی مدلسازی اثر دمایی مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازی انرژی حرارتی سیستم های خورشیدی دانلود 1396/06/07
سیدمصطفی مرتضوی مدلسازی اثر دمایی مواد تغییر فاز دهنده در ذخیره سازی انرژی حرارتی سیستم های خورشیدی دانلود 1396/06/07
فیروزی مریم تحلیل اقتصادی اختلاط بنزین پالایشگاه ستاره خلیج فارس با توجه به پارامترهای کیفی کارشناسی ارشد
سید محمد مهدی موسوی ارزیابی منابع و پتانسیلسنجی انرژی باد به منظور تعیین اولویتهای مکانی احداث نیروگاههای بادی درشهرستان دامغان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
حمید نره ای ارزیابی و محاسبه کاهش طول مبدل زمینی یک پمپ حرارتی زمین گرمایی عمودی با استفاده از نانوفناوری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
وحیدراد نگار Heating Energy Systems Modeling at Qazvin City by Replacing Natural Gas with Renewable Energy Resources کارشناسی ارشد
فارابی اصل هادی مدل¬سازی عددی و آنالیز اقتصادی و زیست¬محیطی پمپ¬حرارتی زمین گرمایی برای مصارف گرمایش و سرمایش ساختمانی کارشناسی ارشد
فاضلی هادی استاندارد سازی سوخت زیستی هوایی حاصل از گونه ی بومی ایرانی نوروزک کارشناسی ارشد
نگار وحیدراد Heating Energy Systems Modeling at Qazvin City by Replacing Natural Gas with Renewable Energy Resources کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/28

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی انرژی 8301100 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مدل سازی انرژی 8301088 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
انرژی زمین گرمایی 8301188 2 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پتانسیل سنجی منابع انرژیهای تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل سیستمها و ممیزی انرژی 8301025 2 01 هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/22 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
سمینار 8301012 2 05 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | - ترم دوم 1394
نگارش متون فنی 8301036 2 01 هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
انرژی بادی 8301097 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/24 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
انرژی و محیط زیست 8301125 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/14 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
تحلیل سیستمهای انرژی 8301074 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/12 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
پتانسیل سنجی منابع انرژیهای تجدیدپذیر 8301187 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/26 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 15 نتیجه
از 1