گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور

ناصر انصاری پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: +98-21-86093101
اتاق: 349
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اصغری خنکداری آروند بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد
آروند اصغری خنکداری بازسازی شبکه متابولیک اسپرم انسان : کنکاشی پیرامون مکانیسم نازایی مردان به منظور درک آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/15
زهرا حیدری تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
نیلوفر خیرخواه کلون سازی و بیان ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA انسانی با استفاده از یک سیگنال پپتید نوین در میزبان e. coli کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/26
حیدری زهرا تاُثیر مصرف پروبیوتیک های لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس و بیفیدوباکتریوم بیفیدوم بر تغییر بیان microRNA و ژنهای درگیر در مدل حیوانی سرطان کولورکتال کارشناسی ارشد
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه‌های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش‌بینی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
قبادی نصر سمانه Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد
مکیان فریده استفاده از نانوساختار سیلیکون متخلخل مبتنی بر DNA برای ردیابی یک جهش الصاقی در یک ژن موثر در سرطان سینه کارشناسی ارشد
خاکی فرشته بررسی و مطالعه برهم کنش کوانتوم دات CdTe و رنگدانه متیلن بلو با DNA در تشخیص اختلالات اپی ژنتیک ازجمله متیلاسیون DNA کارشناسی ارشد
سمانه قبادی نصر Cloning and secretory expression of human β-NGF کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/03
فریده مکیان Porous silicon-based DNA nanostructure for the detection of an insertion in a breast cancer susceptibility gene کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه