گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی

مصطفی صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
درویش پریسا طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد
اکبریان حسین A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد
قنبری حمیدرضا تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد
فاطمی زهرا Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد
شهنه پور سعیدرضا ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
فاطمی سمیرا ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
مولایی سهیلا پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد
بهراد شن‌آی ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
نجفی محمدحسن بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
جمع سپاری و فعالیتهای جمعی 8305096 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 05 ( - ) | - ترم دوم 1394
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 6 نتیجه
از 1