گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر مصطفی صالحی

دکتر مصطفی صالحی

دکتر مصطفی صالحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حسین اکبریان A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
سما بابایی Modeling Diffusion in Multilayer Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/03
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
درویش پریسا طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد
اکبریان حسین A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد
قنبری حمیدرضا تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد
پریسا درویش طراحی و پیاده سازی پروتکل¬های RTP/RTCP درPoC (مطالعه موردی : شرکت رایتل) کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/02
فاطمی زهرا Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد
شهنه پور سعیدرضا ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
فاطمی سمیرا ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
مولایی سهیلا پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد
بهراد شن‌آی ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
سعیدرضا شهنه پور ارائه یک روش مبتنی بر شبکه برای هرزنامه‌یابی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
مینا عبد نیکویی پور سامانه توصیه گر مبتنی بر مسیرهای انتشار در شبکه ناهمگن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
زهرا فاطمی Proposing a New Layout for Visualizing Multiplex Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/06
سمیرا فاطمی ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حمیدرضا قنبری تعیین خصوصیات فیزیکی - مکانیکی بتن با استفاده از مطالعات پتروگرافی کارشناسی ارشد دانلود 1387/06/31
نجفی محمدحسن بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد
مژگان ممتاز شخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گراف کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
محمدحسن نجفی بهره گیری از محاسبات غیرقطعی در پیاده‌سازی بهینه و تحمل‌پذیر اشکال سامانه‌های پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/31
گلناز نیک مهر مهندسی فناوری اطلاعات گرایش سامانه های شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
محاسبات فراگیر 8305078 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
شبکه های پیچیده 8305095 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1395/03/19 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
جمع سپاری و فعالیتهای جمعی 8305096 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 05 ( - ) | - ترم دوم 1394
برنامه‌سازی رایانه‌ای 8305115 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
ریاضیات عمومی و آمار 8305114 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل شبکه های اطلاعات 8305100 3 01 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/22 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1