گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند

محمد میردریکوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093256-021 نمابر: 88497324-021
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
 • مدیربخش بیوتکنولوژی
 • پست الکترونیک (ایمیل): mohammad.mir@ut.ac.ir
 • تحصیلات: دکترای بیولوژی مولکولی (بیوتکنولوژی)، دانشگاه پاریس 11- فرانسه
 • حوزه تمرکز پژوهشی-فناوری:

  الف) مهندسی تولید متابولیت‌های صنعتی با کمک روش‌های مهندسی متابولیک و زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology)

  ب) مهندسی ژنتیک، دستکاری ژنوم و ژنومیکس کارکردی (Functional genomics) با کاربرد در صنعت و محیط‌زیست

  د) مدیریت در زیست‌فناوری (سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی و مطالعات راهبردی)

ورود به صفحه اطلاعات علمی-پژوهشی:

برنامه هفتگی

 •  

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
شجاع ارتکند حمزه Bioremediation for Simultaneous Removal of Hydrocarbons and Heavy Metals using Ganoderma fungus کارشناسی ارشد
فارسی نژاد صدف تشخیص سرطان سینه با استفاده از ردیابی MicroRNA به عنوان نشانگر زیستی کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه بررسی و بهینه سازی افزایش تولید تری ترپن ها در قارچ Ganoderma lucidum و ارزیابی رهایش آنها از سامانه نانوساختار کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 15 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی آزمایشها و آنالیز آماری داده‌ها 8302204 2 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه زیست فناوری ملکولی 8302199 1 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 1 8302234 1 02 هرهفته دو شنبه (13:00 - 15:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 1 8302234 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
بیولوژی مولکولی 8302223 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 2 8302235 1 02 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سمینار 2 8302235 1 01 هرهفته پنج شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
زیست فناوری محیط زیست 8302197 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1395/03/16 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
مهندسی ژنتیک یوکاریوت‌ها 8302229 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
روش‌ها در زیست‌فناوری 8302233 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مهندسی ژنتیک و زیست فناوری ملکولی 8302196 2 01 هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/19 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش پژوهش و طراحی آزمایشات 8302232 2 02 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 2 8302235 1 01 ( - ) 1394/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 15 نتیجه
از 1