گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر محمد میردریکوند

دکتر محمد میردریکوند

دکتر محمد میردریکوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093256-021 نمابر: 88497324-021
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • مدیربخش بیوتکنولوژی
  • پست الکترونیک (ایمیل): mohammad.mir@ut.ac.ir
  • تحصیلات: دکترای بیولوژی مولکولی (بیوتکنولوژی)، دانشگاه پاریس 11- فرانسه
  • حوزه تمرکز پژوهشی-فناوری:

    الف) مهندسی تولید متابولیت‌های صنعتی با کمک روش‌های مهندسی متابولیک و زیست‌شناسی مصنوعی (Synthetic Biology)

    ب) مهندسی ژنتیک، دستکاری ژنوم و ژنومیکس کارکردی (Functional genomics) با کاربرد در صنعت و محیط‌زیست

    د) مدیریت در زیست‌فناوری (سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، ارزیابی و مطالعات راهبردی)

ورود به صفحه اطلاعات علمی-پژوهشی:

برنامه هفتگی