گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

زهرا محمدی

زهرا محمدی

زهرا محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 

نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اله بخشی غیاثوند ابوالفضل سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد
گلرومفرد ابوالقاسم جنگ جهانی دوم,موسیقی نظامی و هویت سازی ملی روسیه کارشناسی ارشد
بهزادی پور احمد In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد
اسحاقیان آیدا سیمای روانشناختی قاتل در آثار "جنایت و مکافات" و " برادران کارامازوف" داستایفسکی کارشناسی ارشد
آرام آذر بررسی مرگ درآثار داستایفسکی و صادق هدایت کارشناسی ارشد
آذر آرام بررسی مرگ درآثار داستایفسکی و صادق هدایت کارشناسی ارشد دانلود 1390/11/09
آیدا اسحاقیان سیمای روانشناختی قاتل در آثار "جنایت و مکافات" و " برادران کارامازوف" داستایفسکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
سعیده آقاپور Рассмотрение образ детей в творчестве Чингиза Айтматова کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/30
سیدآبادی اکرم راهبزد روسیه در بزنامه هستهای ایزان کارشناسی ارشد
نظری الهام مقایسه تحلیلی سیمای پایتخت در ادبیات ایران و روسیه کارشناسی ارشد
ابوالفضل اله بخشی غیاثوند سنتز کلسیم فسفات های دوفازی هیدروکسی آپاتیت و بتا - تری کلسیم فسفات برای کاربردهای ارتوپدی و دندانپزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/18
باریکانی الهه چخوف و پوشکین (بررسی تاثیر پوشکین بر چخوف و دیدگاه¬های چخوف در باره آثار پوشکین) کارشناسی ارشد
مهدی امیرآبادی فراهانی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/20
زینب انصاری سیر تحول سینمای شوروی (دهه 60 تا 90) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/05
الهه باریکانی چخوف و پوشکین (بررسی تاثیر پوشکین بر چخوف و دیدگاه های چخوف در باره آثار پوشکین) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
زهرا بهرامی پناهنده بررسی تاثیر فئودور داستایفسکی بر محمدعلی جمالزاده( برااساس مقایسه " ثواب یا گناه"جمالزاده و"جنایت ومکافات" داستایفسکی) کارشناسی ارشد دانلود 1390/12/09
احمد بهزادی پور In vitro Bioactivity of Nano Scale Surface-Modified Titanium by Anodization کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
ساجده جعفری تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/22
مهشید جمالی زن و خانواده در روسیه امروز کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/17
شقایق جوادی Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/23
زهره چالویی بررسی سمبل عناصر طبیعت در آثار نیما یوشیج و آندری بلی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
زهره حیدری پورلاخانی بررسی عنصر" روان شناختی قهرمان" در آثار داستایفسکی ولرمانتف به ویژه در رمان های "جنایت و مکافات" و "قهرمان عصر ما" کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/08
زهرا حق پناه اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/20
فاطمه خادمی بررسی مشکلات ترجمه صفت قیدی در آثار ادبی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/25
ستاره خسروان تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/16
فریبا رسولی دیسفانی تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
محمد حسن رهنما Effect of Copper Incorporation on the In vitro Bioactivity and Drug Release of Mesoporous Bioactive Glasses کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
سمیه زحمتکش حسین اباد مقایسه اشعار باریس پاسترناک و احمد شاملو کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
انصاری زینب سیر تحول سینمای شوروی (دهه 60 تا 90) کارشناسی ارشد
مطهری زینب السادات مقایسه ی قصه های عامیانه روسی با قصه های عامیانه فارسی (بر مبنای آثار آلکساندر نیکلایویچ آفاناسیف و سید احمد وکیلیان) کارشناسی ارشد
بهرامی پناهنده زهرا بررسی تاثیر فئودور داستایفسکی بر محمدعلی جمالزاده( برااساس مقایسه " ثواب یا گناه"جمالزاده و"جنایت ومکافات" داستایفسکی) کارشناسی ارشد
حق پناه زهرا اثر کاتیونهای دو یا سه ظرفیتی بر رفتار بیواکتیویته نانوذرات شیشه ای تهیه شده به روش سل-ژل در سیستم 5O2P−CaO−2SiO کارشناسی ارشد
قربانی هویه زهرا نوگرایی و ادبیات سیاسی روسیه در قرن نوزده و بیست میلادی کارشناسی ارشد
چالویی زهره بررسی سمبل عناصر طبیعت در آثار نیما یوشیج و آندری بلی کارشناسی ارشد
حیدری پورلاخانی زهره بررسی عنصر" روان شناختی قهرمان" در آثار داستایفسکی ولرمانتف به ویژه در رمان های "جنایت و مکافات" و "قهرمان عصر ما" کارشناسی ارشد
جعفری ساجده تأثیر افزودنی بیولوژیک بر تشکیل و رفتار in vitro پوششهایبیومیمتیک کلسیم فسفاتی نشانده شده بر ایمپلنت های فلزی کارشناسی ارشد
فتح الله سالمی Влияние Исламских движений на Ближнем востоке на салафизме в россии کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
خسروان ستاره تهیه و بررسی خواص داربست کامپوزیتی ژلاتین/کیتوسان/نانولوله کربنی کارشناسی ارشد
اکرم سیدآبادی راهبزد روسیه در بزنامه هستهای ایزان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
هنگامه سروری نوبری Preparation and Characterization of Chitosan-gelatin/Calcium Phosphate Whiskers Scaffolds for Bone Tissue Applications کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
آقاپور سعیده Рассмотрение образ детей в творчестве Чингиза Айтматова کارشناسی ارشد
طاهره سلگی هویت ملی و غرب گرایی در سینمای روسیه از 1970 تا 2010 کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
مهبودی سلیمه پچورین و آبلوموف به عنوان نمایندگان افراد زیادی در رمانهای "قهرمان عصر ما" لرمانتف و "آبلوموف" گانچارف کارشناسی ارشد
زحمتکش حسین اباد سمیه مقایسه اشعار باریس پاسترناک و احمد شاملو کارشناسی ارشد
جوادی شقایق Formation and Characterization of Biomimetic Calcium Phosphate Coatings on Nanostructured Surfaces of Anodized Titanium کارشناسی ارشد
نرگس عرفانی بررسی تطبیقی فعالیت های آموزشی لف نیکلایویچ تولستوی و صمد بهرنگی کارشناسی ارشد دانلود 1391/06/29
نوری علیرضا تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد
خادمی فاطمه بررسی مشکلات ترجمه صفت قیدی در آثار ادبی کارشناسی ارشد
قاسمی فاطمه بررسی تحول درون در آثار "پدر سرگئی" تالستوی و "شیخ صنعان" عطار کارشناسی ارشد
محسنی فاطمه بررسی تطبیقی افسانه های ایرانی و روسی کارشناسی ارشد
سالمی فتح الله Влияние Исламских движений на Ближнем востоке на салафизме в россии کارشناسی ارشد
رسولی دیسفانی فریبا تهیه و مشخصه یابی داربست کامپوزیتی کیتوسان/ ویکرهای کلسیم فسفاتی چند فازه برای مهندسی باف استخوان کارشناسی ارشد
فاطمه قاسمی بررسی تحول درون در آثار "پدر سرگئی" تالستوی و "شیخ صنعان" عطار کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
زهرا قربانی هویه نوگرایی و ادبیات سیاسی روسیه در قرن نوزده و بیست میلادی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/30
مرجان گشانی زندان در آثار مشاهیر ادب فارسی و روسی (همچون داستایفسکی و بزرگ علوی) کارشناسی ارشد دانلود 1392/03/11
ابوالقاسم گلرومفرد جنگ جهانی دوم,موسیقی نظامی و هویت سازی ملی روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/26
فاطمه محسنی بررسی تطبیقی افسانه های ایرانی و روسی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
نوری فعله گری محمد تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد
گشانی مرجان زندان در آثار مشاهیر ادب فارسی و روسی (همچون داستایفسکی و بزرگ علوی) کارشناسی ارشد
نورایمان مشایخی جایگاه استانیسلاوسکی در تئــاتــر قرن بیستم روسیه کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
زینب السادات مطهری مقایسه ی قصه های عامیانه روسی با قصه های عامیانه فارسی (بر مبنای آثار آلکساندر نیکلایویچ آفاناسیف و سید احمد وکیلیان) کارشناسی ارشد دانلود 1389/11/16
سلیمه مهبودی پچورین و آبلوموف به عنوان نمایندگان افراد زیادی در رمانهای "قهرمان عصر ما" لرمانتف و "آبلوموف" گانچارف کارشناسی ارشد دانلود 1391/12/05
امیرآبادی فراهانی مهدی Preparation and Characterization of Calcium Phosphate Granules with Different Morphology for Drug delivery (Antibiotics) کارشناسی ارشد
جمالی مهشید زن و خانواده در روسیه امروز کارشناسی ارشد
عرفانی نرگس بررسی تطبیقی فعالیت های آموزشی لف نیکلایویچ تولستوی و صمد بهرنگی کارشناسی ارشد
الهام نظری Аналитическое сопоставление образа столицы в персидской и русской литературе کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
علیرضا نوری تهیه، مشخصه یابی و ارزیابی عملکرد زیستی بیوکامپوزیت فیبرین- نانو ساختارهای شیشه ای زیست فعال به عنوان جایگزین استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مشایخی نورایمان جایگاه استانیسلاوسکی در تئــاتــر قرن بیستم روسیه کارشناسی ارشد
محمد نوری فعله گری تهیه و بررسی خواص کامپوزیت ژلاتین- کلسیم فسفات برای کاربردهای مهندسی بافت سخت کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/23
سروری نوبری هنگامه تهیه و شناسایی داربست¬های کامپوزیتی ژلاتین / کایتوسان کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه