گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پهلوان پور امیررضا طراحی بهینه لایه چینی پوسته کامپوزیتی تحت کمانش خطی مبتنی بر الگوریتم لانه مورچگان و مدل سازی اجزا محدود کارشناسی ارشد
حسین باقرزاده گجوتی تحلیل کمانش حرارتی ورق های مستطیلی هدفمند هیبرید با لایه در بردارنده آلیاژ حافظه دار دانلود 1396/11/24
حسین باقرزاده گجوتی تحلیل کمانش حرارتی ورق های مستطیلی هدفمند هیبرید با لایه در بردارنده آلیاژ حافظه دار دانلود 1396/11/24
امیررضا پهلوان پور طراحی بهینه لایه چینی پوسته کامپوزیتی تحت کمانش خطی مبتنی بر الگوریتم لانه مورچگان و مدل سازی اجزا محدود کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/06
میثم پوربافرانی تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/06
یحیی تدریسی جوان Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
تدریسی جوان یحیی Effect of Initial Geometric Imperfections on Buckling and Postbuckling of Composite Cylindrical Shells کارشناسی ارشد
محمد دان اصفهانی Effect of initial imperfections on thermal and mechanical buckling of composite plates دانلود 1396/06/28
قمری عرفان تحلیل کمانش مکانیکی و حرارتی پوسته‌های مخروطی چند لایه ارتوتروپ با لایه‌های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد
حامد قلسمی THERMALLY INDUCED VIBRATION ANALYSIS OF SHEAR DEFORMABLE PIZOELECTRIC-FGM BEAMS کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/02
عرفان قمری تحلیل کمانش مکانیکی و حرارتی پوسته‌های مخروطی چند لایه ارتوتروپ با لایه‌های محرک پیزوالکتریک کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/12
محمد رضا کاظمی بررسی رفتار آیروالاستیک بالهای کامپوزیتی انعطاف پذیر با نسبت منظری بالا با وجود رفتار غیرخطی هندسی و آیرودینامیک غیرخطی استاتیک استال کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
محمد رضا کاظمی "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
پوربافرانی میثم تحلیل عددی و تجربی گسترش ترک در یک پنل سرامیکی تحت بارهای مکانیکی-گرمائی کارشناسی ارشد
کاظمی محمد رضا "Ratio Flexible Composite Wings Undergoing Geometrical Nonlinearity and Nonlinear Static Stall aerodynamicInvestigation of Aeroelastic Behavior of High Aspect کارشناسی ارشد
محمد منصوری بررسی اثر نیروهای آئرودینامیکی یک بالزن با بال دو تکه ای بر روی عملکرد آئروالاستیک آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/08
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 1 8303050 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8303010 2 07 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
تحلیل پیشرفته سازه های هوا فضایی 8303339 3 02 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
تئوری صفحه ها و پوسته ها 8303348 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
روشهای اجزاء محدود 8303011 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/26 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
ریاضی مهندسی پیشرفته (گرایش مهندسی فضا) 8303102 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
تحلیل سازه های هوا فضایی 8303025 3 02 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1