گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093207
اتاق: 347
پست الکترونیکی: 

مقالات ملی



مقالات بین المللی



همایش های ملی



همایش های بین المللی




نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پارسا حقیقی بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب‌ زیرزمینی تجدیدشونده (مطالعه موردی: حوضه ی بختگان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
زهرا خسروی ارزیابی عددی پدیده فرونشست زمین ناشی از افت آب‌های زیرزمینی با استفاده از روش المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/29
میمنه خوش مشربان پایش و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/12
هادی سلیمی پرمهر Performance evaluating of ANN method to estimate the maximum flood discharge of Kan basin in Tehran کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
محمد جواد ضیا بخش گنجی بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
مهران مزینانی مدلسازی امواج ناشی از باد در قسمت میانی سواحل جنوبی خزر به منظور امکان سنجی استفاده از آن دانلود 1396/06/27
مهران مزینانی مدلسازی امواج ناشی از باد در قسمت میانی سواحل جنوبی خزر به منظور امکان سنجی استفاده از آن کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/27
خوش مشربان میمنه پایش و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدل سازی اقلیم و آب 8301201 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت مصرف انرژی در ساختمان 8301109 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
طراحی ساختمانهای سبز 8301192 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8301032 2 01 هرهفته جمعه (10:00 - 12:00) 1397/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مبانی انرژی های تجدیدپذیر 1 8301022 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ارزیابی خطرات خشکسالی و سیل 8301200 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اکوتون های خشکی و ابی 8301171 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
تکنولوژی نیروگاه های بادی،آبی،بیوماس و امواج 8301079 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1