گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر

محمد حسین جهانگیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093207
اتاق: 347
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ضیا بخش گنجی محمد جواد بررسی هیدرودینامیکی توربین محورافقی به روش عددی کارشناسی ارشد
خوش مشربان میمنه پایش و پهنه‏بندی خشکسالی با استفاده از شاخص SPI (مطالعه موردی: استان تهران و البرز) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه