گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 86093166
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بلالی اسکویی آراز طراحی و بهینه سازی فیلتر الکتروستاتیکی نانویی کارشناسی ارشد
شفائی آرش طراحی و بهینه‌سازی فرآیند جداسازی هلیوم از گاز طبیعی باهدف کاهش مصرف انرژی موردنیاز کارشناسی ارشد
نائیجی اسفندیار مدلسازی و شبیه‌سازی فرآیند حذف ترکیبات گوگردی از جریان گاز طبیعی به روش جذب سطحی کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه طراحی فرآیند یکپارچه مایع سازی گاز طبیعی مبرد آمیخته و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
بهرامیان پریماه Design of integrated mixed refrigerant liquefied natural gas and fuel cell power plants کارشناسی ارشد
عباسی پرویز Numerical simulation and optimization of the centrifugal pumps efficiency that used in hydroelectric power plants to reduce the economic and environmental costs کارشناسی ارشد
یزدانفر جواد طراحی بهینه و تحلیل اکسرژی فرآیند حذف دی اکسید کربن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
کاظم پور حامد مدل سازی و شبیه سازی واحد بازیافت گوگرد (فرآیند کلاوس مبتنی بر نانوکاتالیست) به منظور بررسی راندمان تولید گوگرد و تولید انرژی گرمایی کارشناسی ارشد
دهقانی حسین طراحی و بهینه سازی سامانه های ترکیبی تبرید جذبی و نیروگاه های پیل سوختی کارشناسی ارشد
قاسم زاده حسین Simulation and optimal design of dehydration process of natural gas with adsorption method کارشناسی ارشد
دلال مقدم رامین مدل سازی مبدل های حرارتی صفحه پره ای چند جریانی دما پایین کارشناسی ارشد
نرگسی زهرا طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه مبرد آمیخته تک مرحله‌ای در فرآیندهای LNG کارشناسی ارشد
اکبرپور ترکی سپیده مدلسازی و بهینه سازی نیروگاه های ترکیبی پیل سوختی اکسید جامدSOFC کارشناسی ارشد
رهبری سیروس طراحی بهینه فرآیند ترکیبی گازسازی زغال سنگ، تسخیر دی اکسید کربن، تولید هیدروژن و پیل سوختی کربنات مذاب کارشناسی ارشد
حجازی سیما کنترل غیر‌خطی برج تقطیر با استفاده از ترکیب منطق فازی و الگوریتم‌های تکاملی کارشناسی ارشد
رمضانی طلیعه طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های کنترلی چرخه‌های تبرید فرآیند مبرد آمیخته چند مرحله‌ای در تولید گاز طبیعی مایع (LNG) کارشناسی ارشد
اینانلو علی Optimization and analyses of solar collector's operation using nanofluid as heat transfer fluid کارشناسی ارشد
پالیزدار علی تحلیل اکسرژی پیشرفته و بهینه سازی فرآیند مایع سازی در تولید LNG با سیکل مبرّد آمیخته کارشناسی ارشد
کریمیان فاطمه طراحی و تحلیل اکسرژی فرآیندهای ترکیبی تولید هیدروژن بر پایه پیل الکترولایزر اکسید جامد (پیل سوختی اکسید جامد-پیل الکترولایزر اکسید جامد) کارشناسی ارشد
صادقیان جهرمی فرید طراحی و بهینه سازی واحدهای یکپارچه تولید اتان و پروپان با سامانه خود تبرید کارشناسی ارشد
نوری گیتی ساخت یک نمونه MEA پیل سوختی الکترولیت پلیمری و بررسی اثر پارامترهای عملیاتی بر عملکرد آن کارشناسی ارشد
جمشیدلو مجتبی طراحی و بهینه‌سازی فرآیند ترکیبی دماپایین برای بازیافت سرمای LNG کارشناسی ارشد
حسینی محمد طراحی و بهینه¬سازی فرآیند یکپارچه تولید NGL و LNG کارشناسی ارشد
اخلاقی محمدمهدی ساخت و بهینه سازی MEA در حضور نانومواد برای پیل سوختی پلیمری(PEM) در مقیاس میکرو برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
خلیلی مریم مدل‌سازی و طراحی بهینه فرآیند تولید هیدروژن از زیست‌توده کارشناسی ارشد
سید صدقیانی میرهادی طراحی فرآیند جدید برای مایع‌سازی همزمان هیدروژن و گاز طبیعی کارشناسی ارشد
امیدی نوبیجاری مهدی ارائه یک فرایند جدید برای تولید LNGبا استفاده از سامانه‌های سرمایش جذبی با هدف کاهش انرژی مورد نیاز کارشناسی ارشد
خیرروز مهدی طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
آقایی مهسا طراحی و شبیه‌سازی سیستم ترکیبی چرخه شیمیایی تولید هیدروژن با جداسازی کارشناسی ارشد
عبدالمحمدی نبی طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش کراکینگ خورشیدی متان کارشناسی ارشد
عبودی وحید طراحی و بهینه سازی فرآیند تولید هیدروژن با روش بازآرایی متان با بخار آب توسط انرژی خورشیدی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیدروژن و پیل سوختی 8301073 2 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/29 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
تکنولوژیpinch 8301092 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مهندسی فرآیند 8301076 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مدل سازی انرژی 8301088 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/16 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
طراحی سیستم های انرژی 8301196 2 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/14 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی پالایش نفت 8301081 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مهندسی فرآیند 8301076 3 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/19 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
قابلیت اطمینان و تحلیل ریسک 8301077 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/23 | 08:00 - 10:00 ترم اول 1394
سمینار 8301032 2 01 ( - ) 1394/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 11 نتیجه
از 1