گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

مهدی تیموری

مهدی تیموری

مهدی تیموری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 88497212 - 61115762
اتاق: 125
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتب ترجمهکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
الهام ابراهیمی پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
مرتضی احمدیان Blind Recognition of Telecommunication Networks کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/16
ابراهیمی الهام پیش‌بینی خطر ابتلا به بیماری فشارخون بالا در ایران کارشناسی ارشد
محمدپور پیمان بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از مدل بار بیماری کارشناسی ارشد
فرزانه جعفری شناسایی کدگذارهای صوت در بستر شبکه‌های ارتباطی مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
محمود حیدری پیش‌بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
نفیسه سادات حسینی تهرانی شناسایی کدگذارهای تصویر در بستر شبکه‌های مخابراتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
مسعود رضائی شناسایی کور کدهای فضا-زمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
دنیا روئین ارائه روش تحلیلی برای کمینه کردن بار بیماری دیابت بر اساس مدل مارکوف کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/31
مریم زبرجدی کوزه کنانی شناسایی کور مدولاسیون در لینک های ماهواره ای مبتنی بر TDMA کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهدی زرکش زاده ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
حمزه سلطانیان Energy Efficiency Evaluation of HARQ Types II and III in Wireless Body Sensor Networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
حمزه سلطانیان Energy Efficiency Evaluation of HARQ Types II and III in Wireless Body Sensor Networks دانلود 1396/11/25
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods دانلود 1396/06/26
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods دانلود 1396/06/26
مژگان شعبانی Analysis of Epidemic Outbreaks in Dynamic Social Networks کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/19
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods دانلود 1396/06/26
مهسا صعودی علمداری تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
کیارش ظهیرنیا پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازی مجموع هزینه تشخیص و تست کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
مجید عبدالشاه Type Detection of Objects in Truck’s Cargo Compartment with X-Ray Images کارشناسی ارشد دانلود 1395/04/28
ظهیرنیا کیارش پیش بینی ریسک ابتلا به دیابت با رویکرد حداقل سازی مجموع هزینه تشخیص و تست کارشناسی ارشد
عبدالشاه مجید Type Detection of Objects in Truck’s Cargo Compartment with X-Ray Images کارشناسی ارشد
پیمان محمدپور بهینه سازی بودجه بندی بیماری دیابت نوع 2 با استفاده از مدل بار بیماری کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/13
حیدری محمود پیش‌بینی ریسک ابتلا به بیماری دیابت نوع 2 کارشناسی ارشد
زرکش زاده مهدی ارائه روش بهینه به منظور اعزام آمبولانس در اورژانس برای کاهش زمان پاسخ کارشناسی ارشد
صعودی علمداری مهسا تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد
نافعی نوشین یک پروتکل انتقال داده دوزیست با کاربرد در شبکه های حسگر بی سیم بدن کارشناسی ارشد
نام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
نظریه اطلاعات و کدینگ 8305178 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
پردازش تصاویر دیجیتال 8305147 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روشهای دسته بندی، فشرده سازی و ذخیره سازی اطلاعات پزشکی - بهداشتی 8304333 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته یک شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (16:30 - 18:00) 1397/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
روش های پیش بینی 8305062 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نظریه اطلاعات و کدینگ 8305178 3 01 هرهفته یک شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربردسیستمهای هوشمند در پزشکی 8303051 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:30) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پردازش تصاویر دیجیتال 8305147 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:30) 1395/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 08 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
پردازش سیگنالها و تصاویرپزشکی 8303071 3 01 هرهفته شنبه (16:30 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:30 - 18:00) 1394/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1393
تئوری اطلاعات و کدینگ 8303296 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1394/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
سمینار 8305106 2 12 نامشخص 1394/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
فرایندهای تصادفی 8305053 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/03/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1393
سمینار 8303391 2 20 نامشخص نامشخص ترم دوم 1393
کاربردسیستمهای هوشمند در پزشکی 8303051 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1392
روش های پیش بینی 8305062 3 01 هرهفته یک شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/16 (14:00 - 16:00) ترم اول 1392
نمایش 19 نتیجه
از 1