گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی

محمد برشان تشنیزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
سلیمانی فر امین تولید آنتی‌بادی مونوکلونال بر علیه ریسین کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
سادات سیده مهدیه تاثیر بیان چپرون های سیتوپلاسمی بر بیان فاکتور رشد عصبی نوترکیب کارشناسی ارشد
جمشیدنژاد توسرامندانی طاهره کلونینگ، بیان خارج سلولی و تعیین خصوصیات آنزیم دی آمین اکسیداز در مخمر Pichia pastoris کارشناسی ارشد
حسینی کاظم بیان و تولید ترشحی فاکتور رشد اکتیوینA با استفاده از میزبان E.coli کارشناسی ارشد
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست‌فناوری قارچ‌ها 8302242 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1395/04/02 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فناوری آنزیم 8302206 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1395/03/26 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
آنزیم‌شناسی 8302243 2 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) 1395/03/31 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
بیوشیمی پایه 8302189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/15 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
زیست‌فناوری پروتئین 8302227 2 01 هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
مهندسی پروتئین 8302207 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/23 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
سمینار 1 8302234 1 01 ( - ) 1394/10/24 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1