گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد محمدی

جواد محمدی

جواد محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زرکش ابراهیم ارزیابی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، به رده استخوانی در توده سلولی با استفاده از میکروذرات بیوسرامیکی کارشناسی ارشد
معدنی پریسا بررسی میزان تمایز کندروژنیک و بیان ژنهای التهابی در شرایط کشت دوبعدی و سه بعدی کارشناسی ارشد
ژینا حدیثی ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
مریم زارع گاچی تنظیم ویژگی های ضد باکتری و همولیز زخم پوش های پلی یورتانی ابر مولکولی اصلاح سطح شده با مشتقات آلژینات دانلود 1396/07/04
مریم زارع گاچی تنظیم ویژگی های ضد باکتری و همولیز زخم پوش های پلی یورتانی ابر مولکولی اصلاح سطح شده با مشتقات آلژینات کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
مریم زارع گاچی تنظیم ویژگی های ضد باکتری و همولیز زخم پوش های پلی یورتانی ابر مولکولی اصلاح سطح شده با مشتقات آلژینات دانلود 1396/07/04
ابراهیم زرکش ارزیابی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، به رده استخوانی در توده سلولی با استفاده از میکروذرات بیوسرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/27
راضیه زرگر Preparation and characterization of collagen – amniotic membrane scaffold for skin tissue engineering کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
لطفی باکلانی زهرا ساخت و مشخصه یابی داربست کلاژن-غشا آمنیوتیک به روش الکتروریسی جهت مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
محمد نبی سیاسی نژاد Evaluation effect of release of PDGF and VEGF from nano-composite PRP-Silk scaffold on hMSCs کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/16
عفت فاضل نجف آبادی امکان سنجی تمایز سلول های بنیادی چربی به سلول های شبه کراتینوسیت برروی داربست کلاژن - غشای آمنیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
زهرا لطفی باکلانی ساخت و مشخصه یابی داربست کلاژن-غشا آمنیوتیک به روش الکتروریسی جهت مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/22
مریم مجاهدیان امکانسنجی تشکیل لایه کلسیم فسفات بر روی بستر کیتوسان سولفونه و بررسی رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
سیاسی نژاد محمد نبی Evaluation effect of release of PDGF and VEGF from nano-composite PRP-Silk scaffold on hMSCs کارشناسی ارشد
حسین میراضی ساخت داربست مهندسی بافت استخوان بر پایه آلبومین جدا شده از سفیده تخم مرغ و هیدروکسی آپاتایت کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/15
مجاهدیان مریم امکانسنجی تشکیل لایه کلسیم فسفات بر روی بستر کیتوسان سولفونه و بررسی رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد
پریسا معدنی Evaluation of Chondrogenic Differentiation and Inflammatory Gene Expression in Two-dimensional and Three-dimensional Cell Culture Conditions کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
پریسا معدنی Evaluation of Chondrogenic Differentiation and Inflammatory Gene Expression in Two-dimensional and Three-dimensional Cell Culture Conditions دانلود 1395/06/27
پریسا معدنی Evaluation of Chondrogenic Differentiation and Inflammatory Gene Expression in Two-dimensional and Three-dimensional Cell Culture Conditions دانلود 1395/06/27
نازنین موذنی Effect of pH and carbon dioxide on osteoblast proliferation in a silk scaffold inside a specific bioreactor کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
موذنی نازنین Effect of pH and carbon dioxide on osteoblast proliferation in a silk scaffold inside a specific bioreactor کارشناسی ارشد
شیرین نورایین بررسی تغییرات سلولی و سایتوکینی متعاقب درمان با استفاده از سلولهای بنیادی مزانشیمی در بیماران مبتلا به استئوارتریت زانو کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
خدیجه وحدت The Effect of Mesenchymal Stem Cells On Skin Allograft Rejection in Mice کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
کاربرد هیستو پاتولوژی در مهندسی بافت 8302023 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مباحث ویژه در مهندسی پزشکی - بیومواد 2 8302305 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آناتومی 8302143 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی 8302143 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آناتومی 8302143 2 03 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاربردهای کلینیکی مهندسی بافت 8302258 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ایمنولوژی عمومی 8302262 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی 8302142 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1