گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

جواد محمدی

جواد محمدی

جواد محمدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زرکش ابراهیم ارزیابی تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی، به رده استخوانی در توده سلولی با استفاده از میکروذرات بیوسرامیکی کارشناسی ارشد
معدنی پریسا بررسی میزان تمایز کندروژنیک و بیان ژنهای التهابی در شرایط کشت دوبعدی و سه بعدی کارشناسی ارشد
لطفی باکلانی زهرا ساخت و مشخصه یابی داربست کلاژن-غشا آمنیوتیک به روش الکتروریسی جهت مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
حدیثی ژینا ساخت و بررسی خواص کامپوزیت هیدروژل نشاسته / نانو الیاف فیبرویین برای کاربرد درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
سیاسی نژاد محمد نبی Evaluation effect of release of PDGF and VEGF from nano-composite PRP-Silk scaffold on hMSCs کارشناسی ارشد
مجاهدیان مریم امکانسنجی تشکیل لایه کلسیم فسفات بر روی بستر کیتوسان سولفونه و بررسی رشد سلول های استئوبلاست بر روی آن کارشناسی ارشد
موذنی نازنین Effect of pH and carbon dioxide on osteoblast proliferation in a silk scaffold inside a specific bioreactor کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه