گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی

اشرف السادات حاتمیان زارمی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
کریمی الهام بررسی عملکرد نانوساختارها در سرعت گوگردزدایی زیستی در سامانه کنترل شده کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
اشرفی جمال Plasmonic photo thermal therapy of cancerous cells by gold nano rods targeted by Bombesine
شجاع ارتکند حمزه پاک‌سازی زیستی برای حذف هم‌زمان هیدروکربن‌ها و فلزات سنگین با استفاده از قارچ گنودرما کارشناسی ارشد
خازنی سپیده بررسی و بهینه‌سازی پارامترهای عملیاتی تولید بیوپلیمر در بیوراکتور جهت استفاده در مهندسی پزشکی کارشناسی ارشد
منصوری شفیعه تولید و بهینه سازی تولید موناکولین قارچ موناسکوس پورپورئوس در بیوراکتور کارشناسی ارشد
شاهمرادی صالحه ساخت و اصلاح سطح داربست های با ضخامت کم بر پایه پلی کاپرولاکتون (PCL) جهت کاربرد در سلول های RPE کارشناسی ارشد
سیدین عطیه سادات بررسی و بهینه¬سازی خاصیت ضدمیکروبی قارچ دارویی موناسکوس کارشناسی ارشد
سلیمانی فریبا بررسی و بهینه‌سازی خواص ضد میکروبی قارچ دارویی گنودرما کارشناسی ارشد
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
اسماعیلی فر مریم بررسی و بهینه‏سازی خواص آنتی‏اکسیدانی متابولیت‏های ثانویه قارچ دارویی گانودرما و اثرات ضدمیکروبی قارچ شی‏تاکه کارشناسی ارشد
پورشیرازی مژگان بررسی و بهینه سازی خاصیت آنتی اکسیدانی متابولیت های ثانویه قارچ های دارویی موناسکوس و شی تاکه کارشناسی ارشد
حیدریان مطهره سادات تولید متابولیت دارویی قارچ گنودرما لوسیدوم در سامانه کنترل شده و بررسی بیان ژن های درگیر در تولید آن کارشناسی ارشد
علی پور معصومه تصفیه پساب با آلودگی همزمان با فلزات سنگین و هیدروکربنهای نفتی بااستفاده از ریزسازوارههای متیلوتروف کارشناسی ارشد
غلامعلی مجدآبادی مهرداد بررسی اثرات سلولی، مولکولی و هیستوشیمی آب تهی شده از دوتریم بر روی مدل‌های دیابتی سلولی و حیوانی کارشناسی ارشد
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
سید حسینی فین نفیسه السادات تاثیر بیان همزمان چاپرون های سیتوپلاسمی روی حلالیت و بیان ترشحی پروتئین ضدانعقاد هیرودین در باکتری اشریشیا E.coli کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ترمودینامیک پیشرفته 8302159 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/19 | 14:00 - 16:00 ترم دوم 1394
زیست‌فناوری سوخت و معدن 8302241 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/22 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست‌فناوری محیط‌زیست 8302238 2 01 هرهفته چهار شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/26 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مهندسی بیوشیمی 8302237 2 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1394/10/21 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
پایلوت فرآیندهای زیست فناوری 8302209 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
فرآوری پایین دستی در زیست فناوری 8302195 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
میکروبیولوژی صنعتی و فرآیندهای تخمیری 8302193 2 02 هرهفته یک شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 7 نتیجه
از 1