گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سامان هراتی زاده

change-logo

سامان هراتی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه داده کاوی پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
داده کاوی 1 8305044 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
داده کاوی 2 8305045 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه