گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده

سامان هراتی زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
آوا اسدی ابوالوردی ارائه ی روشی برای دسته‌بندی مبتنی بر قاعده ی داده های غیرقطعی در پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/12
احد بیرنگ تشخیص سلایق کاربر جدید به کمک پرسشهای اولویت محور کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
احد بیرنگ تشخیص سلایق کاربر جدید به کمک پرسشهای اولویت محور دانلود 1396/07/11
رضا بکتاش بهبود سامانه پیش‌بینی موقعیت به کمک کاوش دنباله های حرکتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
مینا پناهی بهره گیری از داده کاوی برای تشخیص اثرات ناخواسته ی دارویی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
ابراهیم پورصادقی Using trust and distrust information for finding similar users in recommender system کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
ابراهیم پورصادقی Using trust and distrust information for finding similar users in recommender system دانلود 1396/07/04
نعیمه حضرتی Link prediction in ranking based recommender networks کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مصطفی رحمانی A Hybrid Approach To Discover Fuzzy- کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/12
شراره زه تابیان Application of Deep Learning in MRI Brain کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
محمد حسین ساعدی شناسایی زیر شبکه‌های نشانگر به منظور ساخت مدل پیش‌بینی سرطان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/02
نصیرالدین سپهری خامنه تشخیص تهاجم کاربران واقعی سامانه های پیشنهادگر دانلود 1396/07/02
رضا سمیعی زنوز یک سامانه پشتیبان تصمیم امدادرسانی شخصی با استفاده از فناوری موبایل کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/13
انوشه شاه میرزا Graph Reduction in Recommendation Systems دانلود 1396/11/23
انوشه شاه میرزا Graph Reduction in Recommendation Systems کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
مهسا صعودی علمداری تشخیص نوع بیماری با استفاده از نسخه های بیماران سرپایی کارشناسی ارشد دانلود 1393/03/24
محمدحسین طهائی پیش‌بینی احتمال ابتلا به بیماری هپاتیت ب در داده‌های بومی ایران با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/26

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه داده کاوی پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هوش مصنوعی 8305129 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
داده کاوی 1 8305044 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1397/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 02 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
داده کاوی 2 8305045 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:30) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 17:30) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
یادگیری ماشین 8305041 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
کاوش دادگان انبوه 8305098 3 01 هرهفته شنبه (17:30 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (17:30 - 19:00) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 7 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه