گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی تابش

هادی تابش

هادی تابش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا الهی توسعه داربست‌های سه بعدی دارای میکروکانال‌های کنترل‌شده جهت بهبود انتقال اکسیژن درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/1
محمدخانی بهمن Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering کارشناسی ارشد
فاطمه جعفری طراحی و ساخت حامل سیلیکونی داروی پروژسترون جهت رهایش پیوسته آن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
شادی السادات خردور Electrospun Silk-Aloe vera basedDressing scaffold containing polysaccharide nanoparticles and vitamin E as wound کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
الهی زهرا توسعه داربست‌های سه بعدی دارای میکروکانال‌های کنترل‌شده جهت بهبود انتقال اکسیژن درمهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
بهمن محمدخانی Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
بهمن محمدخانی Investigation on the Effects of Nanostructured Zeolite on Mechanical Properties of Biomaterials Used in Bone Tissue Engineering دانلود 1395/06/28
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30) | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
آزمایشگاه کشت بافت 8302163 1 01 هرهفته شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
فیزیولوژی و آناتومی 8302053 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
سمینار 8302031 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1396
زیست مواد 8302134 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/18 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
زیست موادها 8302183 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/24 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
فیزیولوژی عمومی 8302156 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/13 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
سمینار 8302061 2 02 ( - ) 1394/10/17 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی بافت 8302050 3 01 هرهفته سه شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/12 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 10 نتیجه
از 1