گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

دکتر هادی ویسی

change-logo

دکتر هادی ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیجوایز و افتخارات بین المللیداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پردازش داده ها و علائم پژوهشی
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه