گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی ویسی

هادی ویسی

هادی ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیجوایز و افتخارات بین المللیداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رامین اسدی انجام پردازش تصویر و تحلیل آماری بر روی داده های برگرفته از یک محفظه احتراق آزمایشگاهی با شعله پایدار شده چرخشی همراه با پاشش سوخت ثانویه کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
نیلوفر افلاکی استخراج کلمات کلیدی متن فارسی با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
حسین اکبریان A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
حسام امینی هجی‌کننده فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره‌گیری از مدل زبانی دانلود 1396/05/15
حسام امینی هجی‌کننده فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره‌گیری از مدل زبانی کارشناسی ارشد دانلود 1396/05/15
حسام امینی هجی‌کننده فارسی مبتنی بر واسط مغز و رایانه با قابلیت بهره‌گیری از مدل زبانی دانلود 1396/05/15
امید باصری ECG Pattern Classification Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
کیوان بیجاری Sentiment Analysis using a Graph کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
شن‌آی بهراد ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1395/08/19
پویان پارسافرد Persian and English Text Classification Based on Discriminative and Semantic Features and Fuzzy Similarity کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/23
وحیده ترابی بررسی پیکره بنیاد ابهام معنایی با روش های باناظر در متون فارسی دانلود 1396/11/30
الما جعفری صدر Designing and Implementing Phonological Awareness Assessment Software for Persian دانلود 1396/06/13
الما جعفری صدر Designing and Implementing Phonological Awareness Assessment Software for Persian کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/13
ارمیتا حجی مانی Persian Speech Recognition using Deep Learning کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/15
ارمیتا حجی مانی Persian Speech Recognition using Deep Learning دانلود 1395/12/15
نعیمه حضرتی Link prediction in ranking based recommender networks دانلود 1396/07/12
نعیمه حضرتی Link prediction in ranking based recommender networks دانلود 1396/07/12
محمد خواجه زاده Biological Neural Network Structural Analysis using Game Theory کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/05
محمد دانشور بازشناسی گفتار فارسی با استفاده از شبکه عصبی کوتاه-مدت ماندگار کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فهیمه ریاحی تشخیص سرطان در تصاویر ماموگرافی با استفاده از روش‌های یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/24
فرخنده زنده فیلی Utilizing temporal sequence analysis for Shlling attack detection in collaborative filtering کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/04
مجتبی شادمهر مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/14
سجاد شیرازی Improving accuracy of P300 spellers using feature extraction methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
طاها شکیبانیا Performance Improvement of SSVEP-based Systems Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/04
شهاب الدین علیشاهی استفاده از روشهای معنایی در سامانه پرسش و پاسخ پزشکی فارسی دانلود 1396/07/04
سمیرا فاطمی ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
حامد فکور شندی طراحی و پیاده سازی یک سامانه پرسش و پاسخ پزشکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
محسن میرزایی نیگجه تشخیص بخش های متنی در تصویر با کاربرد در سیستم های نویسه خوان نوری فارسی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مژگان ممتاز شخیص شباهت اسناد با رویکرد مبتنی بر گراف دانلود 1395/07/07
سهیلا مولایی پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه پردازش داده ها و علائم پژوهشی
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:30) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
سمینار 8305106 2 03 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مباحث ویژه (1) 8305085 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1397/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
پردازش گفتار دیجیتال برای چند رسانه ای ها 8305148 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مبانی محاسبات (رایانش) نرم 8305039 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش‌های آماری در پردازش زبان طبیعی 8305122 3 01 هرهفته شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 6 نتیجه
از 1
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه