گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

هادی ویسی

هادی ویسی

هادی ویسی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتفعالیت های اجراییجوایز و افتخارات ملیجوایز و افتخارات بین المللیداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب ترجمهمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
باصری امید ECG Pattern Classification Using Machine Learning Methods کارشناسی ارشد
پارسافرد پویان Persian and English Text Classification Based on Discriminative and Semantic Features and Fuzzy Similarity کارشناسی ارشد
فکور شندی حامد طراحی و پیاده سازی یک سامانه پرسش و پاسخ پزشکی کارشناسی ارشد
اکبریان حسین A Framework to Polarity Detection of Reviews in Social Media کارشناسی ارشد
فاطمی سمیرا ارائه ی یک روش نمونه برداری برای تخمینمیزان شیوع بیماری های همه گیر کارشناسی ارشد
مولایی سهیلا پیش بینی انتشار بیماری از طریق توییتر کارشناسی ارشد
بهراد شن‌آی ارایه چارچوبی مبتنی بر جمع‌سپاری برای شناسایی موجودیت‌های اسمی در رسانه‌های اجتماعی کارشناسی ارشد
شادمهر مجتبی مدل‌سازی ارتباط بین بیمار و پزشک با استفاده از یادگیری ماشین کارشناسی ارشد
خواجه زاده محمد تحلیل ساختاری شبکه‌های عصبی زیستی با استفاده از نظریه بازی کارشناسی ارشد
افلاکی نیلوفر استخراج کلمات کلیدی متن فارسی با استفاده از خوشه بندی کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آشنایی با زبان‌شناسی رایانشی 8305121 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته دو شنبه (11:00 - 12:30) 1395/03/18 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
شبکه های عصبی مصنوعی 8305047 3 01 هرهفته شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/17 | 08:00 - 10:00 ترم دوم 1394
سمینار 8305106 2 07 ( - ) | - ترم دوم 1394
مبانی محاسبات (رایانش) نرم 8305039 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش های آماری در پردازش زبان طبیعی 8305162 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/14 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 5 نتیجه