گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

آزاده غائی

آزاده غائی

آزاده غائی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بنائی مفخم المیرا رهایش پروژسترون از ماتریس¬های سیلیکایی- پلی¬دی¬متیل¬سیلوکسانی¬ و نانوذرات نقره کارشناسی ارشد
دهقانی قمشانی امیر ساخت غشای پلیمری جهت جداسازی هیدروژن از مخلوط گازی کارشناسی ارشد
زرقان امیر ساخت غشاهای کامپوزیتی نانو ساختار به منظور جداسازی یون های فلزی سنگین در تصفیه پسآب های صنعتی کارشناسی ارشد
داتش پریسا ساخت داربست هیبریدی از نانوالیاف پلی¬کاپرولاکتون- کیتوسان جهت مهندسی بافت استخوان کارشناسی ارشد
بغیری حمیدرضا رهایش ریزمولکول کورکومین از داربست کامپوزیت هیدروژل ژلاتین-کیتوسان تقویت شده با نانوالیاف پلی کاپرولاکتون کارشناسی ارشد
اشراقی نائینی رشحه بهینه سازی پارامترهای عملیاتی ماژول غشائی در جداسازی اوره و کراتینین در دیالیز صفاقی کارشناسی ارشد
علی همتی زکیه بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد
حسینی لیاولی سمیرا ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد
توحیدی شبنم ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخم پوش کارشناسی ارشد
توحیدی شبنم ساخت و بررسی نانوالیاف مخلوط PLGA/Chitosan حاوی هالوسایت محتوی داروی آموکسی سیلین به عنوان زخمپوش کارشناسی ارشد
زیرک حسن کیاده شهرزاد ساخت غشای کامپوزیتی نانوساختار Chitosan-TEOS/PCL برای ترمیم زخم کارشناسی ارشد
شرف پور عبدالمجید مدلسازی غشاء الیاف توخالی برای جداسازی هیدروژن به روش دینامیک سیالات محاسباتی کارشناسی ارشد
عابدنژاد عطیه سادات اصلاح سطح غشای پلی پروپیلنی ریه مصنوعی کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه