گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

الهام فراهی

change-logo

الهام فراهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
ورود به صفحه اطلاعات علمی و پژوهشی
 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه