گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
محمد احمدی آلاشتی Dynamic investigation of airflow with aerosols in distal parts of a human respiratory system in microgravity conditions کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/19
حسین احمدی نژاد جوشانی پاسخ مکانیکی سلول عصبی به بارگذاری انفجاری با استفاده از روش اجزاء محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/30
پوریا اسماعیلی بررسی تغییرات مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمی در مسیر تمایز به رده سلولهای عضله صاف تحت اثر نیروی کشش سیکلی تک محوره با استفاده از روشهای محاسباتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/25
امیرعلا بخشیان نیک بهینه‌سازی طراحی‌ دو داربست‌ پلی‌کاپرولاکتون و پلی‌لاکتیک اسید مهندسی بافت استخوان با در نظرگیری پارامترهای مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
مجتبی برزگری بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی دینامیک جریان ادرار در دستگاه ادراری تحتانی در شرایط سالم و بیماری با استفاده از روش تحلیل برهمکنش سیال و جامد کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/17
یوسف بیناباجی Aerodynamic Investigation of Airflow along with Aerosols in Human Airways under Microgravity Condisions کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/18
پرنیان بنی کریمی مدلسازی و بهینه سازی تنش برشی جریان بر سلول های کاشته شده در یک بیورآکتور فیبر توخالی کارشناسی ارشد دانلود 1392/06/25
یاسین تقی زاده تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثردو استنت با جنس های منیزیمی (31AZ) و فولادی (stainless steel - 304) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/21
اصغر خرم بررسی تأثیر دوشاخه‌ای شدن رگ‌های خونی برچسبندگی سلول‌های سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
اسماعیل رحیم پور بررسی پاسخ مکانیکی سلول های بنیادی مزنشیمال تحت کرنش های سیکلیک در مراحل اولیه ی تمایز کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مائده رحیم نژاد بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/02/09
فاطمه عباسی بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی سفتی توده‌های سلول بنیادی مزانشیمی حاوی میکروذرات پلیمری کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
امیرحسین عباس زاده راد بررسی محاسباتی نقش مژکهای اوّلیّه در حس تحریکهای مکانیکی وارد بر سلول با محاسبه‌ی پاسخ آنها به جریان سیّال کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/29
زکیه علی همتی بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
سجاد قضاوی خوراسگانی بررسی برهمکنش نیروی مکانیکی و پاسخ الکتریکی سلول عصبی تحت اثر تحریک مکانیکی کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
مهدی مرادخانی بررسی محاسباتی اثر تنظیمات مکانیکی سلول‎های بنیادی در راستای تمایز به سلول‎های استئوکوندرال با استفاده از داربست‎های کلاژنی کارشناسی ارشد دانلود 1394/6/31
فاطمه نقدآبادی بررسی اثر گرمادرمانی با نانوذرات مغناطیسی بر بافت های سرطانی مبتنی بر اصول انتقال حرارت به روش المان محدود کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/14
رزا واعظ قائمی بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/15
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سیالات محاسباتی CFD 8302270 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
مکانیک سیالات زیستی 8302267 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
ریاضیات مهندسی پیشرفته 8302157 3 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نمایش 3 نتیجه
fa
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه