گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی

بهمن وحیدی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تحصیلاتبرخی از دروس ارائه شده تاکنونفعالیت های اجراییداوری های انجام شدهعضویت در مجامع ملی و بین المللیکتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
رحیم پور اسماعیل بررسی پاسخ مکانیکی سلول های بنیادی مزنشیمال تحت کرنش های سیکلیک در مراحل اولیه ی تمایز کارشناسی ارشد
تقی زاده یاسین تحلیل عددی شریان کرونری استنت گذاری شده: بررسی اثردو استنت با جنس های منیزیمی (31AZ) و فولادی (stainless steel - 304) بر عملکرد مکانوبیولوژیکی دیواره شریان کارشناسی ارشد
خرم اصغر بررسی تأثیر دوشاخه‌ای شدن رگ‌های خونی برچسبندگی سلول‌های سرطانی کارشناسی ارشد
عباس زاده راد امیرحسین بررسی محاسباتی نقش مژکهای اوّلیّه در حس تحریکهای مکانیکی وارد بر سلول با محاسبه‌ی پاسخ آنها به جریان سیّال کارشناسی ارشد
بخشیان نیک امیرعلا بهینه‌سازی طراحی‌ دو داربست‌ پلی‌کاپرولاکتون و پلی‌لاکتیک اسید مهندسی بافت استخوان با در نظرگیری پارامترهای مکانیکی کارشناسی ارشد
بنی کریمی پرنیان مدلسازی و بهینه سازی تنش برشی جریان بر سلول های کاشته شده در یک بیورآکتور فیبر توخالی کارشناسی ارشد
اسماعیلی پوریا بررسی تغییرات مورفولوژی سلولهای بنیادی مزانشیمی در مسیر تمایز به رده سلولهای عضله صاف تحت اثر نیروی کشش سیکلی تک محوره با استفاده از روشهای محاسباتی کارشناسی ارشد
واعظ قائمی رزا بررسی آزمایشگاهی و CFD سلول‌های خاص در معرض جریان سیال: بررسی اثر پارامتر‌های مختلف جریان سیال بر پاسخ سلولی کارشناسی ارشد
علی همتی زکیه بررسی آزمایشگاهی و اجزای محدود سلولهای بنیادی مزانشیمی در معرض بارگذاری مکانیکی با استفاده از تصویر برداری میکروسکوپ کانفوکال کارشناسی ارشد
عباسی فاطمه بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی سفتی توده‌های سلول بنیادی مزانشیمی حاوی میکروذرات پلیمری کارشناسی ارشد
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
برزگری مجتبی بررسی محاسباتی و آزمایشگاهی دینامیک جریان ادرار در دستگاه ادراری تحتانی در شرایط سالم و بیماری با استفاده از روش تحلیل برهمکنش سیال و جامد کارشناسی ارشد
احمدی آلاشتی محمد Dynamic investigation of airflow with aerosols in distal parts of a human respiratory system in microgravity conditions کارشناسی ارشد
مرادخانی مهدی بررسی محاسباتی اثر تنظیمات مکانیکی سلول‎های بنیادی در راستای تمایز به سلول‎های استئوکوندرال با استفاده از داربست‎های کلاژنی کارشناسی ارشد
بیناباجی یوسف Aerodynamic Investigation of Airflow along with Aerosols in Human Airways under Microgravity Condisions کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
دینامیک سیالات محاسباتی و کاربرد آن در سیرکولاسیون حیاتی 8302153 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/23 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (07:30 - 09:00) 1394/10/12 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مکانیک سلولی 8302056 3 01 هرهفته شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/16 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
نمایش 3 نتیجه