گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده

بهمن ابراهیمی حسین زاده    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
bj jb njk
فرهنگیان آتنا رهایش تدریجی بیومولکول های آنتی باکتریال در پانسمان های چندلایه کارشناسی ارشد
معتمدفتح پوریا سنتز و توسعه نانوسامانه هوشمند پلیمری PMBN حاوی متابولیت قارچی گانودریک اسید A به منظور مهار سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان(AML)
محمدنژادحاجی جابر بهینه‌سازی تولید و جداسازی پیش ساز کیتوسان از قارچ گنودرما لوسیدوم بومی ایران کارشناسی ارشد
صابری جواد سنتز و بررسی خواص چسب بافتی بر پایه اکریلات کارشناسی ارشد
لعل رضا بررسی تاثیر microRNA-221 در القای تمایز استخوانی در سلولهای مزانشیم بر روی داربست نانوفیبر پلی کاپرولاکتون حاوی نانو ذرات هیدروکسی آپاتیت کارشناسی ارشد
حسینی لیاولی سمیرا ساخت و بررسی خواص داربست های استخوانی هیبریدی از نانو الیاف پلی کاپرولاکتون و هیدروژل نشاسته-کیتوسان کارشناسی ارشد
ملکپور گلوگاهی فریبا Preparation and evaluation of Rivastigmine sustained release system based on solid lipid nanoparticles کارشناسی ارشد
عالم بین فریبا سادات بررسی عملکرد نانو حامل PMBN (Poly [MPC-co- BMA-co- MEON P]) هدفمند شده توسط لیگاند اینترلوکین 3 جهت درمان رده سلولی سرطان خون حاد وابسته به مغز استخوان AML)) کارشناسی ارشد
نوجوکی فهیمه Investigation and Optimization of Increasing Triterpenes Production in Ganoderma lucidum and its Delivery Assessment by Nanostructure System کارشناسی ارشد
رحیم نژاد مائده بررسی آزمایشگاهی و محاسباتی اثر رهایش تدریجی داروی گنودریک اسید روی مرگ سلولهای سرطانی کارشناسی ارشد
حسنی فرد محبوبه بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد
ابوالحسنی محمد مهدی تهیه، مشخصه یابی و ارزیابیزیستی داربست های نانوفایبری (بستر نانو ساختار) زیست سازگار به منظور کاربرد در مهندسی بافت پوست کارشناسی ارشد
اوچی محمد مهدی Targeting of Nano Liposome-based Herbal Drugs Delivery System (Nano Phytosome) for Transport to Liver Cancer Cells
تاجیک خاوه معصومه بررسی تأثیر کود نیتروژن پوشش داده شده با پلیمرهای نانوساختار بر صفات کیفی و مورفوفیزیولوژیک ذرت رقم سینگل کراس 704
راستی مهتاب بررسی روند ترمیم و شکل اپیدرم در پوست آسیب دیده پس از استفاده از پانسمان های بیواکتیو کارشناسی ارشد
کلانتر مهسا بررسی عملکرد نانوذره لیپوزومی حاوی کارکامین بر روی رده سلول سرطانی ریه کارشناسی ارشد
دباغی نفیسه بررسی تاثیر سامانه نانوالیاف پلیمر طبیعی ژلاتینی حاوی ماده‌ ضدرگزا بر روی سلول‌های سرطان سینه (MCF-7) کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه