گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :  

 

 اطلاعات علمی و پژوهشی

 

وبسایت آزمایشگاه هدایت و ناوبری

 

اخبار

کتاب " اصول ناوبری اینرسی، مکانیابی ماهواره ای و تلفیق آنها"  توسط انتشارات جهاد دانشگاهی تهران به چاپ رسید.  جهت تهیه کتاب فوق به شماره زیر پیغام ارسال نمایید:

09351789524

http://gnc.ut.ac.ir/news/default.html

(قیمت: 19500 تومان)