گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی

علیرضا اصلانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حامد ابوتراب تجزیه و تحلیل پویایی های رقابتی با استفاده از رویکرد نقشه گروه های استراتژیک (مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/14
مجتبی یاری طراحی مدلی برای برنامه ریزی حمایت مالی پارک های علم وفناوری از واحدهای فناوری مبتنی بر پویایی های سیستم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
قضاوتی آرش شناسایی توانمندیهای فناورانه سیستم عامل زمین با استفاده از تکنین ره نگاشت کارشناسی ارشد
محمد اسلامی ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک انصار کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/21
حسین افتخاری اولویت ‌بندی راهبردهای همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
ابوتراب حامد تجزیه و تحلیل پویایی های رقابتی با استفاده از رویکرد نقشه گروه های استراتژیک (مورد مطالعه صنعت مبلمان) کارشناسی ارشد
افتخاری حسین اولویت ‌بندی راهبردهای همکاری‌های فناورانه در راستای تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی (مورد مطالعه: پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات) کارشناسی ارشد
علی حسینی تعیین عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/25
خدایاری خرم حمید ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری در ایران (TIA) کارشناسی ارشد
حمید خدایاری خرم ارائه چارچوب مناسب برای ارزیابی توانمندی فناوری و نوآوری در ایران (TIA) کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/02
مهدی ساجدی سابق Strategic Analysis of Maritime Business Security in Iran as the Corridor of Commerce in the Zone using SWOT approach کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/13
مهدی صیقلی کومله An overview on the process new product development in food industry کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
محمد حسین صلاحمند Creating technology roadmap for the prevention of corrosion in Marine Equipment کارشناسی ارشد دانلود 1394/12/01
حسینی علی تعیین عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی کارشناسی ارشد
فریبا علیزاده ارزیابی توانمندی تکنولوژیک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/10
علیزاده فریبا ارزیابی توانمندی تکنولوژیک سیستم پمپ حرارتی زمین گرمایی کارشناسی ارشد
آرش قضاوتی شناسایی توانمندیهای فناورانه سیستم عامل زمین با استفاده از تکنین ره نگاشت کارشناسی ارشد دانلود 1394
مریم قلمکاری شناسایی و تحلیل قابلیت¬های مؤثر در کسب مزیت رقابتی کانال¬های توزیع مواد غذایی مورد مطالعه: شرکت توزیع و پخش مانا کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/13
اسلامی محمد ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش در بانک انصار کارشناسی ارشد
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد منابع انرژی پایان پذیر 8301090 3 01 هرهفته دو شنبه (14:30 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (13:00 - 14:30) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
امنیت انرژی 8301105 3 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 14:30) | هرهفته دو شنبه (13:00 - 14:30) 1396/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 2 نتیجه