گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران)

علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران)

علی حسین رضایان (نماینده هیات ممیزه دانشگاه تهران)    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 02186093318
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
اکبری اعظم تشخیص miRNA های مرتبط با سرطان، مبتنی بر نانوخوشه های نقره کارشناسی ارشد
اعظم اکبری تشخیص miRNA های مرتبط با سرطان، مبتنی بر نانوخوشه های نقره کارشناسی ارشد دانلود 1393/12/03
ملک زاده الهام سنتز هیدروژل کوپلیمری حساس به دما با بلوک پنج تایی بر پایه N ایزوپروپیل آگریل آمید به عنوان داربست تزریقی برای کشت سلول های پوستی کارشناسی ارشد
سمیرا بگدلی مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/31
مرضیه حاجتی قلعه کلی Oligonucleotide attachment on nanoporous silicon for pharmacogenetic SNP testing کارشناسی ارشد دانلود 1395/02/11
حامد حامدی نسب Design of Chitosan – coated Liposomes and study of controlled drug release of N- Acetylcysteine کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
محبوبه حسنی فرد بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/14
محمود خرمی اصیل آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
طاهری رمضانعلی Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of
عابد روتخلی مطالعه بارگذاری و رهایش مواد مؤثره‌ی گیاه گزنه در مو نت موریلونیت و بررسی اثر آنتی دیابتی آن دانلود 1396/04/26
بگدلی سمیرا مطالعه نانو زیست‌حسگرهای FRET بر پایه نقاط کوانتومی جهت تشخیص عامل وبا (Vibrio cholerae کارشناسی ارشد
رمضانعلی طاهری Vibrio cholerae by Surface Plasmon Resonance (SPR) A Comparative Study on Antibody ImmobilizationStrategies for Enhancing Sensitivity in Detection of دکتری دانلود 1395/07/26
نسترن عباسی زاده Titanium modification by silk electrospun nanofibers and antimicrobial peptides (AMP) loading for prevention of implant-associated infections کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/27
سپهری فاطمه بررسی عوامل مؤثر بر اتصال آنتی بادی استئوکلسین به سطح نانوساختارسیلیکن متخلخل در جهت بهینه سازی تشخیص استئوکلسین کارشناسی ارشد
نگار فیروزی طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/14
محمدخانی قاسم طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد
مریم کاظمی طراحی و ساخت داربست‌های پلیمری قابل تزریق حاوی سلول‌های مزانشیمی بهینه شده با نانو کامپوزیت‌ها برای افزایش هدایت‌پذیری کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
موسوی مجید طراحی و سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3O4 پوشش داده شده با پلیمر پلی اتیلن گلایکول (PEG) اصلاح شده با گروه کربوکسیل برای افزایش کنتراست تصویردر تشخیص سرطان سینه با استفاده از روش عکس برداری MRI کارشناسی ارشد
حسنی فرد محبوبه بررسی عملکرد کرم واژینال حاوی نانوذره کیتوزان تیوله و کارکامین بر روی سلول سرطانی دهانه رحم کارشناسی ارشد
قاسم محمدخانی طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/16
خرمی اصیل محمود آنکپسوله کردن پلی‌فنل‌های گیاهی درون کائولین به عنوان سامانه دارو‌ رسان کارشناسی ارشد
ربیعی مرتضی سنتز نانوکامپوزیت مونت موریولنیت-پلی فنل به عنوان سامانه دارورسان کارشناسی ارشد
الهام ملک زاده سنتز هیدروژل کوپلیمری حساس به دما با بلوک پنج تایی بر پایه N ایزوپروپیل آگریل آمید به عنوان داربست تزریقی برای کشت سلول های پوستی کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/17
مهرناز مودب Preparation and characterization of nano-biocomposite scaffolds based on silk fibroin-carboxymethyl chitosan- vitamin C loaded chitosan nanoparticles for bone tissue engineering applications کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/28
مجید موسوی طراحی و سنتز نانوذرات مغناطیسی اکسید آهن Fe3O4 پوشش داده شده با پلیمر پلی اتیلن گلایکول (PEG) اصلاح شده با گروه کربوکسیل برای افزایش کنتراست تصویردر تشخیص سرطان سینه با استفاده از روش عکس برداری MRI کارشناسی ارشد دانلود 1392/11/30
عباسی زاده نسترن Titanium modification by silk electrospun nanofibers and antimicrobial peptides (AMP) loading for prevention of implant-associated infections کارشناسی ارشد
فیروزی نگار طراحی و سنتز داربست پلی یورتانی زیست تخریب پذیر و متخلخل بر پایه بلاک کوپلیمرهای ستاره¬ای کاپرولاکتون-ایزوسیانات به منظور ترمیم بافت پوست کارشناسی ارشد

نام نوع تلفن آدرس
آزمایشگاه آنالیز پژوهشی زیرزمین - اتاق شماره 007
نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
شیمی در ریززیست فناوری 8302035 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
علوم و مهندسی سطح در نانوزیست فناوری 8302103 2 01 هرهفته سه شنبه (13:00 - 15:00) 1397/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
روشهای شناسایی ریززیست ساختارها 8302037 2 01 هرهفته یک شنبه (13:00 - 15:00) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مواد و سامانه های ریززیست ساختارها 8302036 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مهندسی پلیمر 8302160 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
شیمی سطح 8302080 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
سامانه های رهایش کنترل شده دارو 8302162 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) 1395/03/29 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
علوم و مهندسی سطح در نانوزیست فناوری 8302103 2 02 هرهفته چهار شنبه (09:30 - 11:00) 1395/03/16 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
سمینار 1 8302234 1 01 ( - ) 1395/03/21 | 10:00 - 12:00 ترم دوم 1394
شیمی فیزیک مهندسی شیمی 8302109 3 01 هرهفته شنبه (13:00 - 14:30) 1394/10/28 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مهندسی پلیمر 8302160 3 01 هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1394/10/29 | 14:00 - 16:00 ترم اول 1394
نمایش 11 نتیجه
از 1
 
هیچ رکوردی ثبت نشده است
عنوان آدرس adminUserId  
هیچ رکوردی ثبت نشده است
نمایش 0 نتیجه