گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی

علی ابوئی مهریزی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتب تالیفیمقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/28
ارسلان ابراهیمی بهینه سازی پلیت کامپوزیت زیست تخریب پذیر برای یک شکستگی استخوان دیستال رادیوس به روش اجزای محدود دانلود 1396/06/28
حمیده بصیری سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/30
بصیری حمیده سنتز آپاتیت بیومیمتیک با ساختار نانو به منظور رمینرالیزاسیون دندانی کارشناسی ارشد
شیما دوراندیش یزدی Simulation of Degradation Process in Bioresorbable Screw and Evaluation of Its Geometric Parameters in Phalangeal Fracture Healing کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/15
آرش راد Design and Simulation of a Micromixer for Microfluidic Measurement System of Coagulation Time base on Plasma کارشناسی ارشد دانلود 1396/03/03
محمدرضا رسولی بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/22
دوراندیش یزدی شیما Simulation of Degradation Process in Bioresorbable Screw and Evaluation of Its Geometric Parameters in Phalangeal Fracture Healing کارشناسی ارشد
فتح الهی پور شهرزاد ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد
لشگری علی بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد
شهرزاد فتح الهی پور ساخت و مشخصه یابی پوشش زخم نانوالیافی دارای کیتوسان و ریزذرات ژلاتین با قابلیت رهایش دوگانه داروی مسکن و آنتی بیوتیک کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/29
علی لشگری بهینه‏سازی تولید قطره میکروفلوئیدیک با روش تمرکز جریانی برای میکرو تراشه‏های پی‏سی‏آر کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/14
وزیری محسن Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد
رسولی محمدرضا بهینه‏ سازی میکسر میکروفلوییدیک شیاردار در ابزارهای آزمایشگاه بر روی تراشه کارشناسی ارشد
محسن وزیری Designing a Micromixer of Microfluidic System for Automatic Blood Sample Collection کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
نام درس
 
نمایش 17 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 | هرهفته دو شنبه (10:00 - 11:00) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
مدل سازی و شبیه سازی سیستم های بیولوژیکی 8302219 3 01 | هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1397/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
سمینار 8302061 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1396
مبانی بیومکانیک 8302266 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1396/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
روش اجزاء محدود 8302174 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) 1395/03/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1395/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1394
سمینار 8302025 2 01 نامشخص نامشخص ترم دوم 1394
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00) 1394/10/26 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
مدلسازی و شبیه سازی سیستم های فیزیولوژیکی 8302272 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1394/10/20 | 10:00 - 12:00 ترم اول 1394
روش اجزای محدود در بیو مکانیک 8302151 3 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00) 1394/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته شنبه (15:00 - 16:30) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:30) 1394/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1393
مکانیک محیط پیوسته 8302149 3 02 هرهفته شنبه (07:30 - 09:00) | هرهفته چهار شنبه (07:30 - 09:00) 1392/10/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
رباتیک 8302148 3 01 هرهفته شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:30) 1392/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1392
نمایش 17 نتیجه
از 1