گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 86093415
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالات ملیمقالات بین المللیهمایش های ملیهمایش های بین المللی
نام و نام خانوادگی نام پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
روانگرد احمدرضا مدل سازی جریان دوفازی با نسبت چگالی بالا در میکروکانال به روش شبکه ای بولتزمن کارشناسی ارشد
نوروزی احمدرضا طراحی و ساخت میکرو شیر به منظور کنترل جریان گازی در میکرو کروماتوگرافی گاز کارشناسی ارشد
بامشاد ارشیا طراحی و ساخت سیستم مبتنی بر ریز سیالیت نوری (اپتوفلوئیدیک) به منظور تشخیص گرانروی سیالات کارشناسی ارشد
شرکت حبیب طراحی و ساخت ریز تراشه مبتنی بر تکنولوژی میکروفلویدیک و نانو حسگرها به منظور شناسایی نشانگرهای زیستی کارشناسی ارشد
عنایتی حمیده سادات طراحی روش سنجش ایمونوسوربنت متصل به آنزیم (الایزا) اصلاح شده بر پایه تثبیت کووالانسی آنتی بادی بر روی سطح جهت ساخت حسگر زیستی دیگوکسین کارشناسی ارشد
عباسی کسبی رضا طراحی و ساخت سیستم تعیین موقعیت سه بعدی اجسام بر پایه سنسورهای MEMS با کاربرد در ادوات بیومکانیک کارشناسی ارشد
ذبحی زهرا ساخت و آنالیز سلول خورشیدی نانوساختار نیمه شفاف با استفاده از تکنولوژی رنگدانه ای کارشناسی ارشد
حسینی سیدسینا طراحی، شبیه سازی و ساخت سنسورگازی برپایه رسانندگی گرمایی (µTCD) برای میکروکروماتوگرافی گازی کارشناسی ارشد
همتیان دهکردی سعید طراحی و ساخت سنسور ضربه به کمک تکنولوژی MEMS کارشناسی ارشد
قاسمی جعفرآبادی سمیه طراحی و ساخت میکروحسگر زیستی برپایه MEMS برای تشخیص دیگوکسین کارشناسی ارشد
صنیعی فواد طراحی، شبیه سازی و ساخت میکروسویچ نوری بر پایه MEMS کارشناسی ارشد
محمدخانی قاسم طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش تشدید پلاسمون سطحی کارشناسی ارشد
عزیزی همتی محمد طراحی و ساخت سیستم ترکیب و اندازه گیری غلظت و فلوی گاز کارشناسی ارشد
بدیع فرخد محمدحسین طراحی و ساخت حسگر زیستی دیگوکسین بر پایه روش های نوری کارشناسی ارشد
طاهری مصطفی ساخت و مدلسازی نانوکامپوزیت¬ها و بررسی خواص الکتریکی و الکترومغناطیسی آنها در آنتن¬های فضایی کارشناسی ارشد
انصاری مهدی بررسی تأثیرات زبری سطح بر انتقال حرارت جریان جوشش هسته ای در میکروکانال افقی کارشناسی ارشد
خیرروز مهدی طراحی و ساخت کانال های توزیع جریان در میکروپیل های سوختی پلیمری برای استفاده در تجهیزات قابل حمل کارشناسی ارشد
نام درس
 
هیچ درسی یافت نشد.
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
هیچ درسی یافت نشد.
نمایش 0 نتیجه