اداره خدمات آموزشی اداره خدمات آموزشی

اهم وظایف اداره خدمات آموزشی به شرح ذیل است:

 • برنامه‌ریزی امور آموزشی و خدمات آموزشی برابر مقررات و دستورالعمل‌های مربوطه.
 • نظارت بر اجرای دقیق مقررات آموزشی.
 • برنامه‌ریزی، نظارت و ایجاد تمهیدات لازم برای پذیرش و ثبت نام دانشجویان  در هر نیمسال تحصیلی (آزمون سراسری- مقررات استعدادهای درخشان- سهمیه بورسیه و مربیان).
 • ایجاد تمهیدات لازم و نظارت برای برگزاری امتحانات پایان هر نیمسال تحصیلی.
 • تعامل و همکاری لازم با مدیران گروه‌های آموزشی.
 • برنامه‌ریزی، اجراء و نظارت بر امر پذیرش دانشجو بدون شرکت در آزمون.
 •   ارائه  خدمات آموزشی به کلیه دانشجویان.
 •   برگزاری امتحان جامع (مقطع دکتری).

تماس با آموزش:

 • آقای علی میرزایی - کارشناس گروه علوم زیستی و گروه انرژی های نو - 982161115780+
 • خانم کژال کریمیان - کارشناس گروه فناوری بین رشته ای - 982161115770+
 • خانم شکوه معینی - کارشناس گروه هوافضا - 982161115760+