گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

عنوان تاریخ انتشار
مراسم تجلیل از دانشجویان نمونه سال ۱۳۹۵ دانشگاه تهران 2/25/17
سومین و چهارمین چالش نو آوری نانو 2/22/17
فراخوان "نهمین همایش تجلیل از دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر دانشگاه تهران"، گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر 2/22/17
تمدید زمان وام شهریه 952 2/21/17
تحویل مدارک دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر به دفتر رئیس پردیس/دانشکده/موسسه/مرکز-نهمین همایش 2/21/17
اطلاعیه لزوم مراجعه کلیه دانشجویان ارشد و دکتری برای رویت کارنامه در سامانه گلستان 2/19/17
دیدار هیأت اکراینی با مدیران دانشکده علوم و فنون نوین 2/19/17
برگزاری دوره کارشناسی ارشد و دکتری ایسکو در دانشگاه بیهانگ چین- سازمان فضایی ایران 2/15/17
بورس مجارستان 2/15/17
تحویل مدرکISI از کتابخانه 2/14/17
تمدید زمان وام تحصیلی 952 2/13/17
اطلاعیه بورس کیونگ پوک کره جنوبی 2/13/17
برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین 2/8/17
اطلاع رسانی در خصوص تحویل فرم تخصیص 2/7/17
فراخوان بیستمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی ایران 2/4/17