گروه های دانشکده گروه های دانشکده

دسترسی به دسترسی به

نشست صمیمی قائم مقام محترم معاون پژوهشی دانشگاه و مدیر کل محترم اداره پژوهش های کاربردی دانشگاه با اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین

اخبار و اطلاعیه ها اخبار و اطلاعیه ها

عنوان تاریخ انتشار
سنوات تحصیلی دوره های دکتری تخصصی ورودی های سال 1392 الی 1394 و ورودی 3/14/17
فراخوان دومین دوره جشنواره سراسری قرآن کریم دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه 3/12/17
حمایت از طرح های کانون های فرهنگی دانشجویان 3/12/17
نشست صمیمی قائم مقام محترم معاون پژوهشی دانشگاه و مدیر کل محترم اداره پژوهش های کاربردی دانشگاه با اعضای محترم هیات علمی دانشکده علوم و فنون نوین 3/12/17
جذب دانشجوی استعداد درخشان در دانشگاه صنعتی شیراز 3/8/17
مراجعه جهت بررسی شهریه دانشجویان شاهد و ایثارگر شهریه پرداز 3/7/17
فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون دکتری سال 96 3/7/17
ثبت کلیه درخواستهای دانش آموختگان به سامانه آموزش 3/7/17
پذیرش دانشجو در دانشگاه ترکیه (طرح مولانا) 3/5/17
کسب عنوان پایان نامه برتر سال 1395 توسط دانشجوی رشته مدیریت تکنولوژی دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران 2/26/17
کسب عنوان پایان نامه برتر کشوری سال 1395 در رشته مهندسی هوافضا توسط دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران از سوی انجمن هوافضای ایران 2/26/17
تحویل مدارک دانشجویان نمونه و ممتاز شاهد و ایثارگر به دفتر رئیس پردیس/دانشکده/موسسه/مرکز-نهمین همایش 2/21/17
برگزاری کنفرانس کاربرد کامپوزیت در صنایع ایران در دانشکده علوم و فنون نوین 2/8/17
فرآیند اجرایی و کاربرگ های فرصت تحقیقاتی کوتاه مدت خارج دانشجویان 1/23/17
اطلاعیه بورس دانشگاه کوچی - ژاپن 1/23/17