گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2
 
آزاده غائی

آزاده غائی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
change-logo

الهام فراهی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 322
پست الکترونیکی: 
مهدی فکور ثقیه

مهدی فکور ثقیه 

دانشیار
شماره تماس: 86093052
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
رقیه قاسم پور

رقیه قاسم پور 

استادیار
شماره تماس: 86093072
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
علی بخش کسائیان

علی بخش کسائیان 

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
امیر رضا کوثری

امیر رضا کوثری 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد کوهسرخی

جواد کوهسرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
سماء گلیایی

سماء گلیایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
جواد محمدی

جواد محمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
زهرا محمدی

زهرا محمدی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 317
پست الکترونیکی: 
جواد محمد نژاد آروق

جواد محمد نژاد آروق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
محمد میردریکوند

محمد میردریکوند 

استادیار
شماره تماس: 61115789 و 86093256-021 نمابر: 88497324-021
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
بابک میرزاوند بروجنی

بابک میرزاوند بروجنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهران مصدری

مهران مصدری 

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
حمیدرضا معمارزاده طهران

حمیدرضا معمارزاده طهران 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مهدی مهرپویا

مهدی مهرپویا 

دانشیار
شماره تماس: 86093166
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
فرامرز مهرنژاد

فرامرز مهرنژاد 

استادیار
شماره تماس: 86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
علیرضا نیک فرجام

علیرضا نیک فرجام 

استادیار
شماره تماس: 86093415
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
یونس نوراللهی

یونس نوراللهی 

دانشیار
شماره تماس: 61116904
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ژامک نورمحمدی کوهانستانی

ژامک نورمحمدی کوهانستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
علیرضا هادی

علیرضا هادی 

استادیار
شماره تماس: 61113162
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
بهمن وحیدی

بهمن وحیدی 

استادیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
حسین یوسفی

حسین یوسفی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
شیدوش وکیلی پور تکلو

شیدوش وکیلی پور تکلو 

استادیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 74 از 74 نتیجه
از 2