گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 51 - 71 از 71 نتیجه
از 2
 
دکتر رقیه قاسم پور

دکتر رقیه قاسم پور 

استادیار
شماره تماس: 86093072
اتاق: 319
پست الکترونیکی: 
دکتر علی بخش کسائیان

دکتر علی بخش کسائیان 

دانشیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر امیر رضا کوثری

دکتر امیر رضا کوثری 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر جواد کوهسرخی

دکتر جواد کوهسرخی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 
دکتر سماء گلیایی

دکتر سماء گلیایی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر جواد محمدی

دکتر جواد محمدی 

استادیار
شماره تماس: 86093182
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر جواد محمد نژاد آروق

دکتر جواد محمد نژاد آروق 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 314
پست الکترونیکی: 
دکتر محمد میردریکوند

دکتر محمد میردریکوند 

استادیار
شماره تماس: 86093256-021 نمابر: 88497324-021
اتاق: 354
پست الکترونیکی: 
دکتر بابک میرزاوند بروجنی

دکتر بابک میرزاوند بروجنی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر مهران مصدری

دکتر مهران مصدری 

استادیار
شماره تماس: 86093203
اتاق: 350
پست الکترونیکی: 
دکتر مهدی مهرپویا

دکتر مهدی مهرپویا 

دانشیار
شماره تماس: 86093166
اتاق: 315
پست الکترونیکی: 
دکتر فرامرز مهرنژاد

دکتر فرامرز مهرنژاد 

دانشیار
شماره تماس: 61115774-88497302-86093285
اتاق: 351
پست الکترونیکی: 
دکتر علیرضا نیک فرجام

دکتر علیرضا نیک فرجام 

استادیار
شماره تماس: 86093415
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر یونس نوراللهی

دکتر یونس نوراللهی 

دانشیار
شماره تماس: 02186093315
اتاق: طبقه سوم اتاق 313
پست الکترونیکی: 
دکتر ژامک نورمحمدی کوهانستانی

دکتر ژامک نورمحمدی کوهانستانی 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر علیرضا هادی

دکتر علیرضا هادی 

استادیار
شماره تماس: 61113162
اتاق: 312
پست الکترونیکی: 
change-logo

دکتر سامان هراتی زاده 

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
دکتر بهمن وحیدی

دکتر بهمن وحیدی 

استادیار
شماره تماس: 86093021
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
change-logo

دکتر هادی ویسی 

استادیار
شماره تماس: 02186093065
اتاق: 337
پست الکترونیکی: 
دکتر حسین یوسفی

دکتر حسین یوسفی 

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 310
پست الکترونیکی: 
دکتر شیدوش وکیلی پور تکلو

دکتر شیدوش وکیلی پور تکلو 

استادیار
شماره تماس: 86093297
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نمایش 51 - 71 از 71 نتیجه
از 2