گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اعضای هیات علمی اعضای هیات علمی

نمایش 1 - 50 از 78 نتیجه
از 2
 
مرتضی ابراهیمی

مرتضی ابراهیمی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mo.ebrahimi [AT] ut.ac.ir
بهمن ابراهيمي حسين زاده

بهمن ابراهيمي حسين زاده

استادیار
شماره تماس: 86093078
اتاق: 316
پست الکترونیکی: bahman.ebrahimi [AT] ut.ac.ir
علي ابوئي مهريزي

علي ابوئي مهريزي

استادیار
شماره تماس: 86093056
اتاق: -
پست الکترونیکی: abouei [AT] ut.ac.ir
سیدحمیدرضا احمدی

سیدحمیدرضا احمدی

استادیار
شماره تماس: 86093248
اتاق: 341
پست الکترونیکی:  hrahmadi [AT] ut.ac.ir
عليرضا اصلاني

عليرضا اصلاني

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: alireza.aslani [AT] ut.ac.ir
بابك اكبري

بابك اكبري

استادیار
شماره تماس: 86093284
اتاق: 351
پست الکترونیکی: babakbari [AT] ut.ac.ir
محمدعلی امیری آتشگاه

محمدعلی امیری آتشگاه

استادیار
شماره تماس: 86093190
اتاق: 329
پست الکترونیکی: atashgah [AT] ut.ac.ir
ناصر انصاري پور

ناصر انصاري پور

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 349
پست الکترونیکی: n.ansaripour [AT] ut.ac.ir
محمد برشان تشنيزي

محمد برشان تشنيزي

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 316
پست الکترونیکی: mbarshan [AT] ut.ac.ir
حسین بوبرشاد

حسین بوبرشاد

استادیار
شماره تماس: 86093281
اتاق: 340
پست الکترونیکی: hossein.bobarshad [AT] ut.ac.ir
فتح الله پورفیاض

فتح الله پورفیاض

استادیار
شماره تماس: 86093263
اتاق: 353
پست الکترونیکی: pourfayaz [AT] ut.ac.ir
هادی تابش

هادی تابش

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hadi.tabesh [AT] ut.ac.ir
بهرام تارويردي زاده

بهرام تارويردي زاده

استادیار
شماره تماس: 86093026
اتاق: 336
پست الکترونیکی: bahram [AT] ut.ac.ir
عليرضا ترابي

عليرضا ترابي

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: a_torabi [AT] ut.ac.ir
مهدي تيموري

مهدي تيموري

استادیار
شماره تماس: 86093159
اتاق: 315
پست الکترونیکی:  mehditeimouri [AT] ut.ac.ir
حسن جلیلی

حسن جلیلی

استاد
شماره تماس: 86093268
اتاق: 326
پست الکترونیکی: hjalili [AT] ut.ac.ir
محمد حسين جهانگير

محمد حسين جهانگير

استادیار
شماره تماس: 86093207
اتاق: 347
پست الکترونیکی: mh.jahangir [AT] ut.ac.ir
اشرف السادات حاتميان زارمي

اشرف السادات حاتميان زارمي

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hatamian_a [AT] ut.ac.ir
حسن حاج قاسم صابون پز

حسن حاج قاسم صابون پز

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 328
پست الکترونیکی: hajghassem [AT] ut.ac.ir
زهرا حاجي حسن

زهرا حاجي حسن

استادیار
شماره تماس: 86093294
اتاق: 332
پست الکترونیکی: hajihasan [AT] ut.ac.ir
احمد حاجي نژاد

احمد حاجي نژاد

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: hajinezhad [AT] ut.ac.ir
سیدمرتضی حسینی

سیدمرتضی حسینی

دانشیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: -
پست الکترونیکی: hosseini_m [AT] ut.ac.ir
زينب الهدي حشمتي رفسنجاني

زينب الهدي حشمتي رفسنجاني

استادیار
شماره تماس: 86093401
اتاق: 338
پست الکترونیکی:  zheshmati [AT] ut.ac.ir
مهرداد خاک بیز

مهرداد خاک بیز

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 331
پست الکترونیکی: khakbiz [AT] ut.ac.ir
محمد خوانساري

محمد خوانساري

استادیار
شماره تماس: 86093185
اتاق: 342
پست الکترونیکی: m.khansari [AT] ut.ac.ir
فاطمه راضی آستارایی

فاطمه راضی آستارایی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: razias_m [AT] ut.ac.ir
فرشته رحیمی

فرشته رحیمی

استادیار
شماره تماس: 86093154
اتاق: 317
پست الکترونیکی: rahimi.f [AT] ut.ac.ir
روح اله رحماني

روح اله رحماني

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 342
پست الکترونیکی: r.rahmani [AT] ut.ac.ir
زهرا رزاقي مقدم كاشاني

زهرا رزاقي مقدم كاشاني

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: razzaghi [AT] ut.ac.ir
عليرضا رضائي

عليرضا رضائي

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: arrezaee [AT] ut.ac.ir
علي حسين رضايان قيه باشي

علي حسين رضايان قيه باشي

استادیار
شماره تماس: 61115774 - 88497302
اتاق: دفتر گروه مهندسی علوم زیستی
پست الکترونیکی: ahrezayan [AT] ut.ac.ir
رهام رفيعي

رهام رفيعي

دانشیار
شماره تماس: Tel: 009821 8609 3046 - Fax: 009821 8977 41 88
اتاق: 312
پست الکترونیکی: roham.rafiee [AT] ut.ac.ir
مهدي رهايي جهرمي

مهدي رهايي جهرمي

استادیار
شماره تماس: 86093408
اتاق: 348
پست الکترونیکی: mrahaie [AT] ut.ac.ir
روزبه رياضي

روزبه رياضي

استادیار
شماره تماس: 86093251
اتاق: -
پست الکترونیکی: ro_riazi [AT] ut.ac.ir
هادی زارع

هادی زارع

استادیار
شماره تماس: 86093059
اتاق: 340
پست الکترونیکی: h.zare [AT] ut.ac.ir
فاطمه یزدیان

فاطمه یزدیان

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: yazdian [AT] ut.ac.ir
سیدجواد ساداتی‌نژاد

سیدجواد ساداتی‌نژاد

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: jsadatinejad [AT] ut.ac.ir
change-logo

امير علي سيف الدين اصل

مربی
شماره تماس: -
اتاق: 323
پست الکترونیکی:  saifoddin [AT] ut.ac.ir
change-logo

پیمان شریعت پناهی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: pshariatpanahi [AT] ut.ac.ir
مازیار شفائي روشني

مازیار شفائي روشني

استادیار
شماره تماس: 86093291
اتاق: 325
پست الکترونیکی: mshafaee [AT] ut.ac.ir
شاهرخ شمس

شاهرخ شمس

استادیار
شماره تماس: 86093202
اتاق: -
پست الکترونیکی: shahrokh.shams [AT] ut.ac.ir
عبدالرضا شيخ مهدي مسگر

عبدالرضا شيخ مهدي مسگر

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: asmesgar [AT] ut.ac.ir
مصطفی صالحی

مصطفی صالحی

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: mostafa_salehi [AT] ut.ac.ir
حسین صباحی

حسین صباحی

استادیار
شماره تماس: 86093196
اتاق: 355
پست الکترونیکی: hsabahi [AT] ut.ac.ir
محمدحسین صبور

محمدحسین صبور

استادیار
شماره تماس: 86093042
اتاق: 345
پست الکترونیکی: sabourmh [AT] ut.ac.ir
مهدي ضرابي

مهدي ضرابي

استادیار
شماره تماس: 86093240
اتاق: -
پست الکترونیکی: mzarabi [AT] ut.ac.ir
مهدی طالع ماسوله

مهدی طالع ماسوله

استادیار
شماره تماس: 9780
اتاق: 2-322
پست الکترونیکی: m.t.masouleh [AT] ut.ac.ir
مجتبی طحانی

مجتبی طحانی

استادیار
شماره تماس: 86093011
اتاق: -
پست الکترونیکی:  m.tahani [AT] ut.ac.ir
محمد طهماسبي پور

محمد طهماسبي پور

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: Tahmasebipour [AT] ut.ac.ir
خليل عالي پور

خليل عالي پور

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: k.alipour [AT] ut.ac.ir
نمایش 1 - 50 از 78 نتیجه
از 2