گروه های دانشکده گروه های دانشکده

آزمایشگاه مهندسی نانو و بیونانو آزمایشگاه مهندسی نانو و بیونانو

 

سال تاسیس : 93

آزمایشگاه مهندسی نانو و نانوبیوتکنولوژی با هدف کلی گسترش تحقیقات علمی، کاربردی و توسعه و تولید مرتبط با نانو برای رفع نیاز بخش های مختلف صنعت (صنایع زیستی،‌ صنایع غذایی، دارویی، پزشکی، محیط زیست، ساختمان، خودرو و....) در سال 93 راه اندازی گردید.

امکانات:


اسپین کوتینگ، الکترواسپین، هموژنایزر اولتراسونیک، دستگاه لایه نشانی به روش بخار شیمیایی (CVD)