جناب آقای دکتر مهدی مهرپویا در لیست یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان قرار گرفت

پایگاه استنادی طلایه‌داران علم تامسون رویترز ( ISI-ESI ) بر اساس فعالیت ۱۰ سال اخیر پژوهشگران دانشگاه‌های مختلف به ارائه فهرستی از دانشمندان برتر دنیا می‌پردازد که هر دو ماه یک‌بار و براساس آخرین تحولات در شبکه علم بین‌الملل به‌روزرسانی می‌شود و بر اساس داده‌های اخیر این پایگاه، جناب آقای دکتر مهدی مهرپویا  دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران در میان یک درصد برتر دانشمندان و نخبگان علمی جهان،  در این لیست قرار گرفتند.

معیار انتخاب پژوهشگران برتر، تعداد استنادهای صورت‌گرفته به تولیدات علمی آن‌ها در رشته و حوزه‌های موضوعی بیست و دوگانه مورد ارزیابی این پایگاه است. بر همین اساس پژوهشگرانی که بر اساس مقالات چاپ‌شده خود، بالاترین استناد را داشته‌اند، مرتب‌سازی و سپس یک درصد برتر آن‌ها، در حوزه‌های مختلف انتخاب و معرفی می‌شوند.

summary-address :