Title Publish Date View Count
نحوه پرداخت هزینه بعد مسافت به اعضای محترم هیات علمی 6/3/18 270
درخصوص آیتم های مشمول مقرری ماه اول اعضاء هیات علمی و غیر هیات علمی 6/3/18 262
در خصوص تعیین میزان موظفی اعضای هیات علمی مأمور 4/25/18 136
در خصوص اصلاحیه امتیازات مورد نیاز برای تبدیل وضیعت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها 4/24/18 167
مدارک لازم جهت تشکیل پرونده اعضای هیات علمی جدیدالاستخدام 4/24/18 159
اصلاحیه مواد 97،96 و 98 آئین نامه استخدامی اعضای هیات علمی 4/3/18 155
ضوابط تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی 12/27/17 249
بخشنامه قانون حقوق شهروند 12/20/17 390
آیین نامه های فرصت های مطالعاتی ،ماموریتهای پژوهشی ، همایش های بین المللی و تسهیلات مربوطه - مصوب سال 1396 12/19/17 326
ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی آیین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی 12/16/17 264
ارسال شیوه نامه و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه سال 1396 12/11/17 349
بخشنامه حمایت قضایی 12/5/17 428
ابلاغ دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه یکم خردادماه 1396 شورای فرهنگی دانشگاه تهران 11/28/17 452
روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 1397-ریاست محترم پردیس ها /دانشکده ها -مشاوران 11/21/17 316
فرصت مطالعاتی سال 1397 -اطلاعیه شماره 7 11/21/17 318
اطلاعات تکمیلی در ارتباط با متقاضیان فرصت مطالعاتی سال 1397 - اطلاعیه شماره5 11/20/17 268
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا اعضای هیئت علمی مامور 11/20/17 268
بخشنامه در خصوص کسر کار بانوان عضو هیات علمی دارای فرزند زیر شش سال 10/29/17 442