گروه های دانشکده گروه های دانشکده

 

آدرس پستی دانشکده:
تهران- خیابان کارگر شمالی- بعد از تقاطع خیابان جلال ال احمد و خیابان کارگرشمالی- جنب پردیس فنی- روبه روی خیابان دهم- دانشکده علوم و فنون نوین
کدپستی: 1439957131
صندوق پستی:
تلفن دبیرخانه: 61115775  (  تماس با سایر قسمت ها )
فکس: 88497324