بازه زمانی ارزشیابی الکترونیکی - نیمسال اول تحصیلی 97-96

با سلام
احتراماً، به استحضار می‌رساند زمان تعیین شده برای ارزشیابی الکترونیکی اعضای محترم هیأت علمی آن پردیس / دانشکده / مؤسسه / مرکز در نیمسال اول تحصیلی 97-۹6 از روز شنبه مورخ 09/11/‏۹۶‬ لغایت روز چهارشنبه مورخ 29/‏۰9/‏۹۶‬ خواهد بود.

آدرس کوتاه :