آرشیو اخبار آرشیو اخبار

عنوان
اطلاعیه: اسامی حایز شرایط عمومی دکترای استعداد درخشان
اطلاعیه: زمان دقیق مصاحبه دکترای تخصصی کلیه رشته های دانشکده علوم وفنون نوین
عدم تمدید سنوات هفتم کارشناسی ارشد از نیمسال 2-95
کنترل دقیق وضعیت آموزشی دانشجویان دکتری قبل از اخذ رساله
حداقل زمان مجاز برای دفاع از رساله دکترا
فرآیند خروج از کشور دانشجویان تحصیلات تکمیلی
اطلاعیه محل برگزاری مصاحبه های با آزمون و بدون آزمون دکترای تخصصی سال تحصیلی 97-96
مجوز سنوات ارفاقی (کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)
دروس معافی مجاز -تطبیق دروس باریزنمرات دانشگاه مبداء ( قبلی )
تمدید بازه زمانی ثبت نام پذیرش دانشجو در مقطع دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 97-
آیین نامه امتحانات نیمسال دوم 95-96
تقویم دانش آموختگی دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری عمومی دامپزشکی ( سال 1383)
زمان لازم برای دفاع از عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی
اطلاعیه شماره (3) آزمون دکتری تخصصی سال 1396
زمان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396دانشکده علوم وفنون نوین - شماره2
زمان برگزاری مصاحبه دکتری تخصصی سال 1396دانشکده علوم وفنون
برنامه امتحانی نیمسال دوم سال تحصیلی 95-96
تمدید ثبت نام پذیرش دانشجوی دکتری با استفاده از سهیمه استعدادهای درخشان در سال تحصیلی 97-96
تمدید بازه زمانی ارزشیابی نیمسال دوم تحصیلی 96-95
آزمون زبان عمومی دانشجویان دکتری ورودی1393