العنوان Publish Date View Count
ضوابط تعویق بازنشستگی اعضای هیات علمی در مرتبه دانشیاری و استادی 27/12/17 48
بخشنامه قانون حقوق شهروند 20/12/17 94
آیین نامه های فرصت های مطالعاتی ،ماموریتهای پژوهشی ، همایش های بین المللی و تسهیلات مربوطه - مصوب سال 1396 19/12/17 82
ابلاغ اصلاحیه شیوه نامه اجرایی نظام یکپارچه آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی آیین نامه تطبیق نظام ترفیع سالیانه اعضای هیات علمی 16/12/17 56
ارسال شیوه نامه و تفاهم نامه همکاری بین اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر دانشگاه و مرکز توسعه فرهنگی و اجتماعی معاونت فرهنگی دانشگاه سال 1396 11/12/17 125
بخشنامه حمایت قضایی 05/12/17 151
ابلاغ دستور العمل اجرایی اردوهای دانشجویی دانشگاه تهران مصوب جلسه یکم خردادماه 1396 شورای فرهنگی دانشگاه تهران 28/11/17 194
روند استفاده از فرصت مطالعاتی در سال 1397-ریاست محترم پردیس ها /دانشکده ها -مشاوران 21/11/17 75
فرصت مطالعاتی سال 1397 -اطلاعیه شماره 7 21/11/17 88
اطلاعات تکمیلی در ارتباط با متقاضیان فرصت مطالعاتی سال 1397 - اطلاعیه شماره5 20/11/17 54
بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی و ارتقا اعضای هیئت علمی مامور 20/11/17 67
بخشنامه در خصوص کسر کار بانوان عضو هیات علمی دارای فرزند زیر شش سال 29/10/17 169