گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اهداف  گروه:

  • آموزش و تربیت دانشجویان هوافضا در گرایشهای مختلف
  • گسترش لبه دانش هوافضا
  • تحقیق و توسعه در زمینه های هوافضایی
  • حل مشکلات کشور در زمینه های هوافضایی

مدیر گروه مدیر گروه

اطلاعات دانشکده به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

اعضای هیئت علمی اصلی اعضای هیئت علمی اصلی

اطلاعات دانشکده به صورت موقت در دسترس نمی‌باشد.

اعضای هیئت علمی وابسته اعضای هیئت علمی وابسته

آزمایشگاههای پژوهشی آزمایشگاههای پژوهشی

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سازه های هوافضایی

 

 

اهداف  گرایش :

تحلیل مسائل آیرودینامیکی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات آیرودینامیکی

 

 

اهداف  گرایش:

تحلیل مسائل پیشرانشی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات پیشرانشی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سامانه های هدایت، ناوبری و کنترل  وسایل هوافضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت وسایل فضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت تجهیزات ماهواره