گروه های دانشکده گروه های دانشکده

اهداف  گروه:

  • آموزش و تربیت دانشجویان هوافضا در گرایشهای مختلف
  • گسترش لبه دانش هوافضا
  • تحقیق و توسعه در زمینه های هوافضایی
  • حل مشکلات کشور در زمینه های هوافضایی

مدیر گروه مدیر گروه

استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی: kosari_a [AT] ut.ac.ir

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سازه های هوافضایی

 

 

اهداف  گرایش :

تحلیل مسائل آیرودینامیکی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات آیرودینامیکی

 

 

اهداف  گرایش:

تحلیل مسائل پیشرانشی هوافضا و طراحی و ساخت تجهیزات پیشرانشی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت سامانه های هدایت، ناوبری و کنترل  وسایل هوافضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت وسایل فضایی

 

اهداف  گرایش :

تحلیل، طراحی و ساخت تجهیزات ماهواره