کسب عنوان داور برتر مجله Structures: FEEMS& Fracture of Engineering Materials & Fatigue توسط جناب آقای دکتر علیرضا ترابی

 

جناب آقای دکتر علیرضا ترابی دانشیارمحترم دانشکده علوم وفنون نوین در سال 2016 به عنوان داور برتر مجله خستگی و شکست مواد و سازه های مهندسی انتخاب شده اند. شایان ذکر است که مجله مذکور توسط انتشارات معتبر Wiley منتشر شده و جزء مجلات ISI:WOS با کیفیت Q1 می باشد.
Structures: FEEMS& Fracture of Engineering Materials & Fatigue

آدرس کوتاه :