کسب جایزه معتبر " مقاله برجسته" توسط دکتر علیرضا ترابی و همکاران ایشان از کشور ایتالیا از کمیته انتشارات موسسه بین المللی "انجمن آمریکایی آزمون و مواد ( ASTM )"

مقاله نگارش شده توسط دکتر علیرضا ترابی و دو تن از همکاران تحقیقاتی ایشان از کشور ایتالیا تحت عنوان "بررسی شکست ترد در شیارهای کلیدی شکل تحت بارگذاری مود II خالص به روش انرژی محلی" که پیشتر در مجله Journal of Testing and Evaluation ، با نمایه ISI:WOS چاپ شده است، توسط کمیته انتشارات موسسه بین المللی "انجمن آمریکایی آزمون و مواد ( ASTM )" موفق به کسب جایزه معتبر "مقاله برجسته" شده است.

آدرس کوتاه :