پیگیری معافیت تحصیلی دانشجویان ورودی سال 1396

با سلام
 پیرو دستورالعمل های ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون های مقاطع مختلف تحصیلی سال 1396 به استحضار می رساند؛ بر اساس مقررات دانشجویان مشمول خدمت نظام وظیفه موظف بوده اند در ابتدای نیمسال جاری حداکثر تا پایان کلاس های درسی برای اخذ معافیت تحصیلی معتبر با ذکر تاریخ اعتبار اقدام و اصل برگ معافیت تایید شده خود را به اداره آموزش آن پردیس / دانشکده تحویل نمایند .

 بر این اساس ثبت نام دانشجویان مشمول فاقد معافیت تحصیلی از نیمسال دوم سال تحصیلی 97-1396 مجاز نمی باشد . 

خواهشمند است دستور فرمایند با استفاده از گزارش مربوط در سامانه جامع اقدام لازم در اسرع وقت به عمل آورده و فهرست اسامی دانشجویان فاقد معافیت تحصیلی را به تفکیک مقطع به این اداره کل ارسال نمایند .
 

آدرس کوتاه :