مهلت دفاع از پایان نامه و رساله بدون ایجاد نیمسال جدید تا تاریخ 1396/11/30

 با سلام                                                         « فوری »

         بدین وسلیه به استحضار می رساند؛ با توجه به اتمام نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 و شروع نیمسال جدید از روز شنبه  مورخ  14/11/1396 ، ""آخرین مهلت دفاع از پایان نامه و رساله در مقاطع ؛ کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی""( بدون ایجاد نیمسال جدید) با رعایت سایر شرایط و مقررات مربوط حداکثرتا تاریخ 30/11/1396 خواهد بود. در صورت عدم امکان دفاع تا تاریخ مزبور توسط دانشجویان باید اقدام لازم برابر مقررات و بخشنامه های ارسالی و آیین های آموزشی با مراجعه به اداره آموزش ان پردیس/دانشکده انجام گردد.

بدیهی است این مهلت فقط برای کلیه  دانشجویان مقاطع تحصیلی فوق می باشد که در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1396 دارای وضعیت فعال  ثبت نام در سامانه جامع باشند و قابل تمدید نیست .

آدرس کوتاه :