مهلت ثبت درخواست و شیوه نامه تسهیلات سفر به عتبات عالیات (مهم)

با سلام،

       احتراماً، شیوه نامه جدید اعطای تسهیلات سفر به عتبات عالیات صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت استحضار و دستور بهره برداری به پیوست ارسال می شود. آخرین مهلت ثبت درخواست و بارگذاری مدارک در سامانه گلستان توسط دانشجویان27 شهریور ماه می باشد.

آدرس کوتاه :