مراسم تودیع و معارفه معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه معاون علمی دانشکده علوم و فنون نوین روز دوشنبه 97/۴/11 با حضور رئیس محترم دانشکده، معاونین و اعضای محترم هیأت علمی دانشکده برگزار شد. در این مراسم  جناب آقای دکتر محمود کمره ای، رئیس دانشکده از جناب آقای دکتر مهدی فکور معاون علمی پیشین به دلیل زحماتشان در دوران تصدی این مسئولیت تشکر و قدردانی نمودند. در ادامه آقای دکتر فکور نیز ضمن تشکر از همراهی و کمک تمامی همکاران دانشکده، به ارائه گزارش عملکرد خود در حوزه معاونت علمی دانشکده و جناب آقای دکتر علی بخش کسائیان معاون علمی جدید به بیان برنامه های خود در این حوزه پرداختند. در پایان این مراسم، اعضای هیأت رئیسه دانشکده، اساتید و کارکنان دانشکده علوم و فنون نوین با اهدای هدایا و لوح از زحمات آقای دکتر فکور تقدیر و تشکر نمودند.

 

 

آدرس کوتاه :