مراحل تسویه حساب با کتابخانه دانشکده

  • مراحل تسویه حساب با کتابخانه:

1- تحویل Cd (شامل ورد کامل، Pdf کامل و Pdf پانزده صفحه شامل چکیده فارسی، چکیده انگلیسی و مشخصات اصلی پایان نامه)
۲- تحویل پرینت پایان نامه، برای دانشجویان کارشناسی ارشد با جلد زرشکی و برای دانشجویان دکتری با جلد سرمه‌ای
۳- بارگزاری پایان نامه در وب سایت دانشگاه تهران که مراحل آن در کتابخانه اطلاع رسانی شده است.
 

 

آدرس کوتاه :