لغو تعهد زبان و بررسی تعهد آموزش رایگان فرصت مطالعاتی

پیرو نامه شماره ۵۹۹۶۴/‏۳/‏۱۲۲‬ مورخ ۰۶/‏۰۳/‏۹۶‬ در خصوص اعلام ظرفیت سهمیه فرصت کوتاه مدت تحقیقاتی خارج از کشور در سال ۹۶ و ارسال شیوه نامه سازمان امور دانشجویان وزارت علوم؛ به استحضار می‌رساند بنا بر اعلام آن سازمان با توجه به برگزاری ماهانه آزمون‌های زبان بین المللی؛ از آذر ماه سال ۹۶ به هیچ عنوان نسبت به ارسال مدارک آن دسته از متقاضیانی که مدرک زبان بین المللی با تاریخ اعتبار ندارند؛ اقدامی صورت نپذیرد. لذا خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به رعایت شرایط جدید آن سازمان اقدام لازم مبذول و از ارسال مدارک این دانشجویان خودداری گردد.

لازم به ذکر است بررسی و ارسال پرونده آن دسته از فارغ التحصیلان دوره دکتری تخصصی که در طول دوره تحصیلی از فرصت مطالعاتی تحقیقاتی استفاده نموده‌اند؛ منوط به لغو تعهد آموزش رایگان (دو برابر زمان فرصت) بر اساس حکم سازمان امور دانشجویان می‌باشد. لذا اخذ مدرک تحصیلی منوط به لغو تعهد آموزش رایگان این دوره نیز می‌باشد. ضمن اطلاع رسانی به نحو مقتضی به اطلاع کلیه دانشجویان و داوطلبان فرصت مطالعاتی؛ خواهشمند است دستور فرمایند همکاران گرامی در ثبت احکام ارسالی در پرونده الکترونیکی و قید زمان تعهد فوق در زمان فارغ التحصیلی اقدام نمایند.

آدرس کوتاه :