قابل توجه دانشجویانی که در سامانه جامع آموزش گلستان بدهی شهریه دارند (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال 96)

قابل توجه دانشجویانی که در سامانه جامع آموزش گلستان بدهی شهریه دارند (بویژه دانشجویان ورودی جدید سال 96)

به آگاهی می رساند آن دسته از دانشجویانی که در سامانه آموزشی گلستان از لحاظ شهریه بدهکار می باشند، حداکثر تا پایان آذرماه 1396 فرصت دارند تا نسبت به باز پرداخت بدهی از طریق سامانه مذکور اقدام و جهت بررسی وضعیت آموزشی خود به اداره آموزش دانشکده مراجعه نمایند. لازم بذکر است کلیه دانشجویان ورودی جدید کارشناسی ارشد که بیش از 8 واحد درسی در نیمسال اول تحصیلی 97-96 اخذ نموده اند بدلیل اخذ واحد مازاد در سامانه فوق بدهکار محسوب شده اند. لذا با توجه به عدم باز پرداخت مابه التفاوت بدهی شهریه  خود، نمی توانند در بازه ارزشیابی اساتید، جلسه امتحانات و ثبت نام واحد درسی در نیمسال دوم 97-96 اقدام نمایند. یاد آور می شود دانشجویان شهریه پرداز در صورت عدم باز پرداخت بدهی در هر نیمسال محروم از تحصیل خواهند شد.

                                                                                       اداره آموزش دانشکده

آدرس کوتاه :