فرایند خروج از کشور دانشجویان تحصیلات تکمیلی

باسلام و احترام

فرایند رسیدگی به درخواست خروج از کشوردانشجویان مقطع ارشد و دکترا به شرح ذیل جهت بررسی و اقدام لازم تقدیم می گردد.

    اگر خروج از کشور دانشجو جهت شرکت در کنفرانس یا ارائه مقالات علمی باشد. دانشجو باید طی درخواست کتبی از طریق مدیر گروه اقدام نموده و طی موافقت معاونت علمی با خروج وی، دانشجو با ارسال فرم خروج از کشور از طریق سامانه گلستان و امضاء معاونت علمی دانشکده، می تواند به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نموده و نامه خود را تحویل گیرد.
    
    خروج از کشور به منظور سفر زیارتی-سیاحتی شامل مراحل زیر است:
    1- تکمیل فرم و ارسال درخواست از طریق سامانه گلستان، در فرم خروج از کشور (با درخواست از سیستم جامع آموزش) حتماً دلیل سفر (سیاحتی-زیارتی) با ذکر تاریخ شروع و خاتمه به شرح ذیل ذکر شود همچنین درخواست در سنوات مجاز دانشجو باشد ( ضمنا درخواست پس از امضاء از دبیرخانه اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه قابل اخذ است).
    2-طبق مقررات قبلی در خصوص خروج از کشور دانشجویان؛ درخواست برای هر نیمسال تحصیلی حداکثر 21 روز و در تابستان هر سال تحصیلی حداکثر 45 روز قابل بررسی و اقدام است.
    مقررات مربوط به خروج از کشور برای فرصت مطالعاتی طبق روال معمول پس از موافقت شورای گروه و شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده با هماهنگی واحد پژوهش (با ارسال فرم های مربوطه از سیستم جامع آموزش) بررسی و اقدام و می گردد.

 

آدرس کوتاه :