عنوان پایان نامه برتر در هفدهمین کنفرانس انجمن هوا فضای ایران به دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین رسید

در مراسم اختتامیه هفدمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران، از پنج نفر از دانشجویان دانشکده علوم و فنون نوین که پایان نامه آنان منتخب یا برتر شناخته شده، تقدیر شد.

اسامی دانشجویان برگزیده دانشکده به قرار زیر می‌باشد:

آقای مهندس علی امین زاده، پایان نامه برتر کشوری در گرایش دینامیک پرواز و کنترل در سال ۱۳۹۶ ( استاد راهنما:  جناب آقای دکتر محمدعلی امیری آتشگاه)

خانم مهندس فاطمه آموزگاری، پایان نامه برتر کشوری در گرایش فناوری ماهواره در سال 1396 (استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی فکور )

آقای مهندس امین قربان حسینی، پایان نامه منتخب دانشکده در سال ۱۳۹۶ ( استاد راهنما: جناب آقای دکتر رهام رفیعی)

آقای مهندس محمدحسین کلانتری، پایان نامه منتخب دانشکده در سال ۱۳۹۶( استاد راهنما: جناب آقای دکتر علیرضا ترابی)

خانم مهندس مرضیه گودرزی، پایان نامه منتخب دانشکده در سال 1396 ( استاد راهنما: جناب آقای دکتر شیدوش وکیلی پور)

آدرس کوتاه :