عدم تمدید سنوات هفتم کارشناسی ارشد از نیمسال 2-

باسلام و احترام

پیرو بخشنامه های شماره ۳۹۶۰۹۳/پ/۱۲۲ مورخ ۰۵/‏۱۰/‏۱۳۹۴‬ شماره ۱۴۳۳۴/پ/۱۲۲ مورخ ۲۸/‏۰۱/‏۱۳۹۵‬ به استحضار می رساند؛ براساس آیین نامه آموزشی و بخشنامه های ارسالی، درخواست دانشجویان دوره های روزانه / نوبت دوم در مقطع کارشناسی ارشد برای تمدید سنوات نیمسال هفتم از نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵ مجاز نمی باشد. لذا از همکاران محترم خواهشمنداست، ترتیبی اتخاذ فرمایند که دفاعیه کلیه پایان نامه های قابل دفاع حداکثر تا تاریخ ۳۱/‏۰۶/‏۱۳۹۶‬ با رعایت کلیه ضوابط ومقررات آموزشی - پژوهشی مربوطه برگزار شود و از ارسال درخواست های تمدید سنوات نیمسال هفتم جداً خودداری فرمایند. باتشکر و تجدید احترام
 

آدرس کوتاه :